About our party panels

Mae gennym bedwar panel pleidiau, sy'n cynrychioli gwahanol ardaloedd o'r DU. Mae'r paneli hyn yn rhoi cyfle i'r pleidiau gwleidyddol sôn wrthym am unrhyw faterion sy'n effeithio arnynt.

Mae pob un o'r paneli'n cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn fel rheol, ond gallant gyfarfod yn fwy neu'n llai aml os oes angen.

Panel Pleidiau Seneddol

Mae gan y Panel Pleidiau Seneddol gynrychiolydd o bob plaid wleidyddol seneddol sydd â dau AS presennol neu fwy.

Ar hyn o bryd, mae'n cynnwys cynrychiolwyr o'r pleidiau canlynol:

 • Y Blaid Geidwadol
 • Y Blaid Lafur
 • Plaid Genedlaethol yr Alban
 • Y Democratiaid Rhyddfrydol
 • Plaid Unoliaethwyr Democrataidd
 • Plaid Cymru

Cofnodion y cyfarfod

Darllenwch y cofnodion llawn ar gyfer:

Panel Pleidiau Cynulliad Gogledd Iwerddon

Mae gan Banel Pleidiau Cynulliad Gogledd Iwerddon gynrychiolydd o'r pleidiau gwleidyddol sy'n rhan o Gynulliad Gogledd Iwerddon.

Ar hyn o bryd, mae'n cynnwys cynrychiolwyr o'r pleidiau canlynol:

 • Sinn Fein
 • Y Blaid Ddemocrataidd Gymdeithasol a Llafur
 • Y Blaid Unoliaethwyr Democrataidd
 • Plaid Unoliaethwyr Ulster
 • Cynghrair a'r Blaid Werdd

Cofnodion y cyfarfod

Darllenwch y cofnodion llawn ar gyfer:

Panel Pleidiau Senedd yr Alban

Mae gan Banel Pleidiau Senedd yr Alban gynrychiolydd o'r Pleidiau gwleidyddol sy'n aelod o Senedd yr Alban.

Ar hyn o bryd, mae'n cynnwys cynrychiolwyr o'r pleidiau canlynol:

 • Plaid Genedlaethol yr Alban
 • Plaid Llafur yr Alban
 • Democratiaid Rhyddfrydol yr Alban
 • Plaid Werdd yr Alban
 • Plaid Geidwadol yr Alban

Cofnodion y cyfarfod

Darllenwch y cofnodion llawn ar gyfer:

Panel Pleidiau Senedd Cymru

Mae gan Banel Pleidiau Senedd Cymru gynrychiolydd o bob un o bleidiau gwleidyddol y Senedd sydd â dau Aelod Seneddol presennol neu fwy.

Ar hyn o bryd, mae'n cynnwys cynrychiolwyr o'r pleidiau canlynol:

 • Llafur Cymru
 • Plaid Cymru
 • Y Ceidwadwyr Cymreig
 • Dem Rhydd Cymru

Cofnodion y cyfarfod

Darllenwch y cofnodion llawn ar gyfer:

Diweddarwyd ddiwethaf: 29 Gorffennaf 2020
Adolygiad nesaf: 10 Mehefin 2020