About our audit committee

Mae ein Pwyllgor Archwilio yn cefnogi ein Prif Weithredwr, er mwyn iddo gyflawni ei gyfrifoldebau atebolrwydd ffurfiol. Mae'n rhoi cyngor ac yn sicrhau bod gennym y prosesau risg, rheoli a llywodraethu gorau ar waith.

Mae tri o'n comisiynwyr yn aelodau o'r pwyllgor. Mae ganddo gynghorydd annibynnol hefyd. Roedd ein Prif Weithredwr a'n Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol hefyd yn bresennol yn y cyfarfodydd, yn ogystal â chynrychiolwyr o'r Swyddfa Archwilio Genedlaethol a'n harchwilwyr mewnol.

Rydym yn cyhoeddi cofnodion y cyfarfodydd hyn er mwyn i chi ddeall mwy am yr hyn a wnawn.

Diweddarwyd ddiwethaf: 18 Awst 2020
Adolygiad nesaf: 29 Mai 2020