About the Speaker's Committee

Pwyllgor yn Nhŷ'r Cyffredin yw Pwyllgor y Llefarydd, sy'n cynnwys aelodau seneddol (ASau).

Mae'n ystyried yr hyn a wnawn, ac yn gwneud argymhellion a phenderfyniadau am rai fesydd o'n gwaith.

Dewis ein comisiynwyr

Mae Pwyllgor y Llefarydd yn ymwneud â'r gwaith o ddewis ein comisiynwyr.

Mae'n ystyried yr ymgeiswyr ac yn gwneud argymhellion i Dŷ'r Cyffredin.

Ceir rhagor o wybodaeth am y ffordd rydym yn dewis ein comisiynwyr.

Cymeradwyo ein cynlluniau a'n cyllidebau

Ar ôl ethol Senedd newydd y DU, byddwn yn cyflwyno cynllun corfforaethol pum mlynedd i Bwyllgor y Llefarydd i'w gymeradwyo. Unwaith y byddant yn cytuno arno, caiff ei osod gerbron y Senedd. 

Rydym yn cyflwyno cyllideb flynyddol a chynllun corfforaethol i Bwyllgor y Llefarydd ar gyfer pob blwyddyn o'r cynllun corfforaethol. Mae hyn yn cynnwys amcangyfrif o'n hincwm a'n gwariant ar gyfer y flwyddyn. 

Bydd Pwyllgor y Llefarydd yn bwrw golwg dros y dogfennau hyn ac yn gwneud unrhyw newidiadau angenrheidiol cyn eu cyflwyno i Dŷ'r Cyffredin i'w cymeradwyo.
 

Ein AS

Bydd y Llefarydd yn enwebu AS i ateb cwestiynau gan ASau eraill am ein gwaith.

Rhagor o wybodaeth am Bwyllgor y Llefarydd

Diweddarwyd ddiwethaf: 30 Gorffennaf 2020
Adolygiad nesaf: 29 Mai 2020