Y Pwyllgor Cydnabyddiaeth ac Adnoddau Dynol

Overview

Mae ein Pwyllgor Cydnabyddiaeth ac Adnoddau Dynol yn helpu’r bwrdd comisiynu a'r swyddog cyfrifyddu i wneud penderfyniadau am y canlynol:

  • newidiadau sylweddol i delerau ac amodau'r staff
  • polisi cyflog ein Prif Weithredwr
  • y cylch gwaith ar gyfer negodi dyfarniad cyflog blynyddol y staff
  • y ffi ar gyfer cynghorydd annibynnol y Pwyllgor Archwilio

Mae hefyd yn rhoi cyngor ar b'un a yw'r datblygiad sefydliadol a'r materion Adnoddau Dynol yn cynorthwyo'r cyfeiriad strategol. 

Mae'r pwyllgor yn cynnwys tri chomisiynydd ac mae'n cyfarfod o leiaf ddwywaith y flwyddyn.

Rydym yn cyhoeddi cofnodion y cyfarfodydd hyn er mwyn i chi ddeall mwy am yr hyn a wnawn. 
 

Cyfarfodydd sydd i ddod

Cynhelir y cyfarfodydd yn 2019 a 2020 ar y dyddiadau canlynol:

  • 4 Rhagfyr 2019
  • 18 Mawrth 2020
Diweddarwyd ddiwethaf: 8 Hydref 2019
Adolygiad nesaf: 16 Mehefin 2020