Cyn gwneud cais

Rydym yn cyhoeddi llawer o wybodaeth yn rhagweithiol.  Gallwch gael y wybodaeth hon yn:

  • ein cynllun cyhoeddiadau 
  • ein hymatebion rhyddid gwybodaeth
  • ein diweddariadau rhyddid gwybodaeth a'n tudalen ystadegau

Rydym yn cyhoeddi ein holl ymatebion ar gyfer y tair blynedd flaenorol ar ein gwefan. Rydym yn argymell eich bod yn chwilio ein hymatebion cyhoeddedig cyn cyflwyno cais. Rydym hefyd yn argymell eich bod yn darllen y canllawiau a ddarperir gan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ynghylch sut i ddefnyddio eich hawliau mynediad yn effeithiol (Yn agor mewn ffenestr newydd). 

Er mwyn gwneud cais llenwch y ffurflen isod; bydd angen i chi roi'r manylion canlynol i ni: 

  • eich enw
  • cyfeiriad cyswllt, naill ai cyfeiriad e-bost neu gyfeiriad cartref
  • disgrifiad manwl o'r wybodaeth rydych yn chwilio amdani, gan gynnwys pwnc ac ystod dyddiadau
  • fformat y wybodaeth, sef electronig neu bapur

Make a Freedom of Information request

Make an FOI request
Your name
How would you like us to send you the information?
Address you would like us to send the information to

Answering Freedom of Information requests

Diweddarwyd ddiwethaf:
Adolygiad nesaf: 17 Gorffennaf 2020