Highlights

Ynglŷn â Rhyddid Gwybodaeth

Ynglŷn â Rhyddid Gwybodaeth 
Mae'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn gyfraith sy'n rhoi'r hawl i'r cyhoedd weld y wybodaeth a gedwir gan gyrff cyhoeddus, fel ni. Cewch fwy o wybodaeth am y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth drwy fynd i wefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (Yn agor mewn ffenestr newydd). 

Eich hawl i wybodaeth

Gall unrhyw un ofyn am wybodaeth gennym. Nid oes unrhyw gyfyngiadau ar oedran, cenedligrwydd na ble rydych yn byw. Gellir ymdrin â'ch cais o dan reoliadau gwahanol, yn dibynnu ar y math o wybodaeth rydych yn gofyn amdani, megis y canlynol: 

Gallwn wrthod eich cais os bydd y gost o gyflawni'r cais yn rhy uchel, os bydd y wybodaeth ar gael yn hawdd yn rhywle arall neu os bydd y wybodaeth o fewn cwmpas eithriad. Gweler yr adran Gwneud Cais Rhyddid Gwybodaeth i gael mwy o wybodaeth. 

Chwilio Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth

FOI Search

Chwilio Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth

Filter your results