Running electoral registration - England

Sut i ddefnyddio'r broses ardystio hunaniaeth ar gyfer cais etholwr tramor

Os na fydd ymgeisydd (ac eithrio rhai a oedd wedi'u cofrestru'n flaenorol fel pleidleisiwr yn y lluoedd arfog, masnachlongwr neu etholwr tramor) yn gallu darparu'r mathau o dystiolaeth ddogfennol sy'n ofynnol gan y broses eithriadau, neu ddigon o'r mathau hynny, er mwyn profi: 

  • ei gysylltiad â chyfeiriad o dan yr amod cofrestriad blaenorol
  • ei gysylltiad â chyfeiriad o dan yr amod preswylfa flaenorol 
  • pwy ydyw 

dylech ysgrifennu ato i esbonio'r gofynion deddfwriaethol ar gyfer yr ardystiadpriodol. Gweler ein canllawiau i gael rhagor o wybodaeth am ardystiadau cyfeiriadau

Gallech naill ai ddylunio ffurflen yn cynnwys y datganiadau a'r gofynion cyfreithiol angenrheidiol ar gyfer ardystiad, neu nodi manylion y gofynion mewn llythyr at yr ymgeisydd. Mae Cymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol wedi datblygu templed y gallech ei ddefnyddio.  

Os bydd ymgeisydd yn cyflwyno ardystiad sy'n cynnwys yr holl wybodaeth ofynnol ar gyfer y math hwnnw o ardystiad, dylech ei dderbyn fel un dilys.

Gallech bennu terfyn amser i'r ymgeisydd ymateb. Bydd hyn yn eich helpu os byddwch yn penderfynu gwrthod cais am na chafwyd ymateb. Eich dewis chi fydd faint o amser a roddir i ymgeiswyr ymateb. Fodd bynnag, dylech ganiatáu digon o amser i'r ymgeisydd gael ardystiad a'i anfon.

Gellir cyflwyno ardystiad i'ch swyddfa â llaw, drwy'r post neu drwy ddull electronig, megis e-bost. Os caiff yr ardystiad ei anfon yn electronig, rhaid i lofnod yr ardystiwr fod ar ffurf llun neu ddelwedd wedi'i sganio o lofnod inc wedi'i ysgrifennu â llaw. . 

 

Diweddarwyd ddiwethaf: 13 Rhagfyr 2023