Bwletin gweinyddiaeth etholiadol

Overview

Rydym yn cyhoeddi bwletinau yn rheolaidd ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban. Mae'r Bwletinau yn grynodeb o brif negeseuon ar gyfer Swyddogion Canlyniadau, Swyddogion Cofrestru Etholiadol, eu staff a rhanddeiliaid eraill.

Gallwch hefyd danysgrifio i'n Bwletinau Gweinyddiaeth Etholiadol

Bwletinau EA - Cymru

Bwletinau EA - Cymru

Gallwch danysgrifio i'n cylchlythyr Gweinyddiaeth Etholiadol yma