Canllawiau ac adnoddau i Swyddogion Canlyniadau sy'n gweinyddu etholiad Awdurdod Llundain Fwyaf

Nid yw’r dudalen hon yn berthnasol i Gymru, ac felly nid yw ar gael yn Gymraeg. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch ein Cynllun Iaith Gymraeg, cysylltwch ag Ymgynghorydd yr Iaith Gymraeg

If you want to download emblems for political parties, visit our online database.

Guidance on these pages is being updated for polls on 5 May 2016. If you have any questions please contact London Elects.

Part A

Returning Officer role and responsibilities

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • How to use this guidance
 • The Returning Officer's role, responsibilities, skills and knowledge
 • Our performance standards for Returning Officers
Part B

Planning and organisation

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Planning (including the identification and training of staff, the selection and booking of venues and management of contractors and suppliers)
 • How to maintain the integrity of the election
 • Raising awareness
 • Access to proceedings by electoral observers and Commission representatives
Part C

Administering the poll

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • The nomination period (including access to the register by candidates, spending limits and the nominations process)
 • The production of notices, poll cards and ballot papers
 • Polling station voting

For a candidate requiring a nomination pack, please contact London Elects

Part D

Absent voting

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • The absent voting timetable
 • Proxy voting
 • Preparations for absent voting processes and the production of stationery
 • Procedures for the issue, receipt and opening of postal votes
Part E

Verifying and counting the votes

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • The principles for an effective verification and count
 • Preparations for the count
 • Managing the verification and count
 • Verification and count procedures

GLROs guidance

Guidance for GLROs - Greater London Authority elections

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Rôl, cyfrifoldebau, sgiliau a gwybodaeth y Swyddog Canlyniadau Ardal Heddlu
 • Ein canllawiau a'n safonau perfformiad ar gyfer Swyddogion Canlyniadau Ardal Heddlu