Ganllawiau ac adnoddau ar gyfer Swyddogion Canlyniadau sy’n gweinyddu etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Os hoffech lawrlwytho arwyddluniau pleidiau gwleidyddol ewch i'n cronfa ddata ar-lein

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y canllawiau, cysylltwch â’ch tîm lleol y Comisiwn.

Rhan 1

Rôl a chyfrifoldebau Swyddog Canlyniadau

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

  • Sut i ddefnyddio'r cyfarwyddyd hwn
  • Rôl, cyfrifoldebau, sgiliau a gwybodaeth y Swyddog Canlyniadau
  • Ein safonau perfformio ar gyfer Swyddogion Canlyniadau
Rhan 3

Gweinyddu'r etholiad

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

  • Y cyfnod enwebu (yn cynnwys mynediad i'r gofrestr gan ymgeiswyr, cyfyngiadau gwariant a'r broses enwebu)
  • Cynhyrchu hysbysiadau, cardiau pleidleisio a phapurau pleidleisio
  • Pleidleisio mewn gorsaf bleidleisio