Canllawiau ac adnoddau ar gyfer Swyddogion Canlyniadau sy'n gweinyddu etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru a Lloegr yn ogystal â'n canllawiau ar gyfer Swyddogion Canlyniadau sy'n gweinyddu etholiad maerol awdurdodau cyfun yn Lloegr.

Os hoffech lawrlwytho arywddluniau pleidiau gwleidyddol, ewch i'n cronfa ddata ar-lein.

 

Rhan A

Rôl a chyfrifoldebau Swyddog Canlyniadau

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Sut i ddefnyddio'r cyfarwyddyd hwn
 • Rôl, cyfrifoldebau, sgiliau a gwybodaeth y Swyddog Canlyniadau
 • Ein safonau perfformio ar gyfer Swyddogion Canlyniadau

Rhan B

Cynllunio a threfnu

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Cynllunio (yn cynnwys adnabod a hyfforddi staff, dewis a bwcio lleoliadau a rheoli contractwyr a chyflenwyr)
 • Sut i gynnal hygrededd yr etholiad
 • Codi ymwybyddiaeth
 • Mynediad i weithrediadau gan arsyllwyr etholiadol a chynrychiolwyr y Comisiwn
Rhan C

Gweinyddu'r etholiad

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Y cyfnod enwebu (yn cynnwys mynediad i'r gofrestr gan ymgeiswyr, cyfyngiadau gwariant a'r broses enwebu)
 • Cynhyrchu hysbysiadau, cardiau pleidleisio a phapurau pleidleisio
 • Pleidleisio mewn gorsaf bleidleisio

Rhan F

Ar ôl cyhoeddi'r canlyniadau

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Storio a chael gwared â dogfennau
 • Gweithgareddau ôl-etholiad
 • Herio'r canlyniad
 • Arolygu gweithdrefnau etholiadol
Canllawiau CARO

Canllawiau ar gyfer Swyddogion Canlyniadau Ardal Gyfun sy'n gweinyddu etholiadau Maerol ardal gyfun sy'n cael eu cynnal yn Lloegr

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Rôl, cyfrifoldebau a gwybodaeth Swyddog Canlyniadau Ardal Gyfun gan gynnwys ein canllawiau a safonau perfformiad ar gyfer Swyddogion Canlyniadau Ardal Gyfun
 • Darparu Prosesau allweddol ar gyfer Swyddogion Canlyniadau Ardal Gyfun sy'n gweinyddu etholiadau Maerol ardal gyfun yn Lloegr