Gweld y canllawiau

Rydym yn darparu canllawiau ac adnoddau i helpu Swyddogion Cofrestru Etholiadol a'u staff i gynnal y broses cofrestru etholiadol a'r canfasiad blynyddol. Gallwch weld ein holl ganllawiau ac adnoddau i Swyddogion Cofrestru Etholiadol drwy glicio ar y botwm Nesaf isod.

Link to instructions

Rydym wedi llunio canllaw a ddylai ateb unrhyw ymholiadau cychwynnol sydd gennych ynglŷn â sut i hidlo a chwilio am ganllawiau.

Cynnwys cysylltiedig arall

Gallwch ddefnyddio'r dolenni isod i ddod o hyd i ffurflenni, llythyrau ac amlenni enghreifftiol ar gyfer Swyddogion Cofrestru Etholiadol neu i ddod o hyd i ganllawiau i Swyddogion Canlyniadau.