Bwletin gweinyddu etholiadol

Overview

Rydym yn cyhoeddi bwletinau yn rheolaidd ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban. Mae'r Bwletinau yn crynhoi'r prif negeseuon ar gyfer Swyddogion Canlyniadau, Swyddogion Cofrestru Etholiadol, eu staff, a rhanddeiliaid eraill.

Gallwch hefyd danysgrifio i'n Bwletinau Gweinyddu Etholiadol