Mae'r rhan hon o'r wefan wedi'i dylunio i gynorthwyo Swyddogion Cofrestru Etholiadol a'u staff i gynnal cofrestru etholiadol

Rhan 1

Cynllunio ar gyfer cyflawni gweithgarwch cofrestru etholiadol

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

  • Canllawiau ar gynnal cynllun prosiect cofrestru a chofrestr risg
  • Canllawiau ar adolygu eich strategaeth ymgysylltu â’r cyhoedd
Missing media item.
Rhan 2

Y fframwaith gofrestru

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

  • Agweddau ar gofrestru etholiadol nad ydynt yn gysylltiedig yn benodol i'r pontio i IER, sef y cymhwyster i bleidleisio a rolau a chyfrifoldebau'r Swyddog Cofrestru Etholiadol.

Rhan 2 – Y fframwaith cofrestru 

 

 

Rhan 5

Pleidleisio absennol

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

  • Canllawiau i Swyddogion Cofrestru Etholiadol ar reoli ceisiadau, rhestrau a chofnodion pleidleisio absennol
Missing media item.