Canllawiau ac adnoddau ar gyfer Swyddogion Canlyniadau sy’n gweinyddu etholiadau Senedd Ewrop

Os oes angen cyfarwyddyd arnoch ar gyfer etholiadau lleol ar eu pen eu hunain yng Nghymru a Lloegr, cysylltwch â ni.

Rydym wedi cyhoeddi ein canllawiau ar gyfer etholiadau Senedd Ewrop.

Er nad yw'r etholiadau yn mynd i gael eu cynnal yn y DU ar hyn o bryd, mae'r canllawiau hyn yn
Swyddogion Canlyniadau pe bai'r etholiadau'n cael eu cynnal.

Bydd yr etholiadau yn cael eu cynnal mewn aelod-wladwriaethau'r UE rhwng dydd Iau 23 a dydd Sul 26 Mai 2019. At ddibenion y canllawiau hyn, ry'n ni wedi cymryd yn ganiataol, pe bai'r etholiadau yn cael eu cynnal yn y DU, y diwrnod pleidleisio fyddai dydd Iau 23 Mai.

Rhan 1

Rôl a chyfrifoldebau Swyddog Canlyniadau Lleol

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Sut i ddefnyddio’r canllawiau
 • Y fframwaith deddfwriaethol ac etholiadol
 • Rolau a chyfrifoldebau
Missing media item.
Rhan 2

Cynllunio a threfnu

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Cynllunio (yn cynnwys adnabod a hyfforddi staff, dewis a bwcio lleoliadau a rheoli contractwyr a chyflenwyr)
 • Sut i gynnal hygrededd yr etholiad
 • Codi ymwybyddiaeth
 • Mynediad i weithrediadau gan arsyllwyr etholiadol a chynrychiolwyr y Comisiwn
Missing media item.
Rhan 5

Dilysu a chyfri'r pleidleisiau

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Yr egwyddorion ar gyfer proses ddilysu a chyfrif effeithiol
 • Paratoadau ar gyfer y cyfrif
 • Rheoli'r dilysu a'r cyfrif
 • Gweithdrefnau dilysu a chyfrif
Missing media item.

Rhan 6

Ar ôl datgan y canlyniad

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Storio a chael gwared â dogfennau
 • Gweithgareddau ôl-etholiad
 • Heriau i'r canlyniad
 • Adolygiad o weithdrefnau etholiad
Missing media item.

Gweld hefyd:

Canllawiau Swyddogion Canlyniadau Rhanbarthol

Canllawiau i Swyddogion Canlyniadau Rhanbarthol

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Rôl, cyfrifoldebau a gwybodaeth y Swyddog Canlyniadau Rhanbarthol
 • Ein canllawiau a safonau perfformiad i Swyddogion Canlyniadau Rhanbarthol
Missing media item.