Canllawiau ac adnoddau ar gyfer gweinyddu refferendwm ar aelodaeth y DU o’r Undeb Ewropeaidd

Rhan 1

Rôl a chyfrifoldebau Swyddog Cyfrif

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Sut i ddefnyddio'r cyfarwyddyd hwn
 • Rôl, cyfrifoldebau, sgiliau a gwybodaeth y Swyddog Cyfrif
 • Ein safonau perfformio ar gyfer Swyddogion Cyfrif
Rhan 2

Cynllunio a threfnu

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Cynllunio (yn cynnwys adnabod a hyfforddi staff, dewis a bwcio lleoliadau a rheoli contractwyr a chyflenwyr)
 • Sut i gynnal hygrededd yr etholiad
 • Codi ymwybyddiaeth
 • Mynediad i weithrediadau gan arsyllwyr etholiadol a chynrychiolwyr y Comisiwn
Rhan 3

Gweinyddu'r etholiad

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Cynhyrchu hysbysiadau, cardiau pleidleisio a phapurau pleidleisio
 • Pleidleisio mewn gorsaf bleidleisio
Rhan 6

Ar ôl cyhoeddi'r canlyniadau

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Storio a chael gwared â dogfennau
 • Gweithgareddau ôl-etholiad
 • Herio'r canlyniad
 • Arolygu gweithdrefnau etholiadol