Safonau Perfformiad ar gyfer Swyddogion Canlyniadau

Overview

Mae ein hadroddiadau yn asesu sut mae Swyddogion Canlyniadau yn perfformio wrth ddarparu etholiadau a gynhelir yn dda.

Cyflwynwyd safonau perfformiad yn dilyn Deddf Gweinyddu Etholiadol 2006.

Safonau perfformiad ar gyfer Swyddogion Canlyniadau

Mae ein fframwaith yn cefnogi Swyddogion Canlyniadau i ddarparu gwasanaeth o ansawdd gyson-uchel i bleidleiswyr a'r rheiny sy'n sefyll mewn etholiad.

Adroddiadau ar berfformiad Swyddogion Canlyniadau

Contact us

I gael adroddiadau hŷn o'r archif, e-bostiwch ni.