Canllawiau i gefnogi etholiadau mis Mai 2021 yn ystod pandemig y coronafeirws

Coronavirus supplementary guidance

Rydym wedi cyhoeddi cyfres o ganllawiau atodol i gefnogi gweinyddwyr wrth baratoi at etholiadau mis Mai 2021 a’u cyflawni yn ystod pandemig y coronafeirws.

COVID-19 supplementary guidance

Mae’r canllawiau hyn wedi eu datblygu mewn ymgynghoriad agos â’n cyrff iechyd cyhoeddus, a dylid eu darllen ochr yn ochr â’n canllawiau craidd ar gyfer gweinyddwyr etholiadol ac ymgeiswyr ac asiantiaid.

Main guidance

Darllenwch y canllawiau hyn ochr yn ochr â’n canllawiau craidd ar gyfer: