Canllawiau ac adnoddau

Ar y dudalen hon cewch hyd i'n canllawiau ac adnoddau ar gyfer Swyddogion Canlyniadau sy'n gweinyddu etholiad Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu. 

Yma hefyd mae ein canllawiau a'n hadnoddau ar gyfer rheiny sy'n gweinyddu etholiad Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu wedi'i gyfuno ag etholiad llywodraeth leol yn Lloegr. 

Nid yw'r tudalennau hyn yn cynnwys canllawiau ar gyfer Swyddogion Canlyniadau sy'n gweinyddu etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi'i gyfuno ag etholiad Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu. I gael canllawiau ar weinyddu etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi'i gyfuno ag etholiad Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu, cliciwch yma

Os hoffech lawrlwytho arywddluniau pleidiau gwleidyddol, ewch i'n cronfa ddata ar-lein.

Mae'r canllawiau ar y dudalen hon yn cael eu diweddaru ar gyfer pleidleisiau.  Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â'ch tîm lleol y Comisiwn os oes gennych unrhyw gwestiynau.

subscriber reduction temporary information

Mae Llywodraeth y DU wedi gosod deddfwriaeth i leihau nifer y llofnodwyr sydd eu hangen ar bob ymgeisydd ar gyfer rhai etholiadau. Rydym wedi diweddaru’r adnoddau a’r canllawiau ar y dudalen hon yn unol â hynny.

Rhan A

Rôl a chyfrifoldebau Swyddog Canlyniadau

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

  • Sut i ddefnyddio'r canllawiau hyn
  • Rôl, cyfrifoldebau, sgiliau a gwybodaeth y Swyddog Canlyniadau lleol
  • Ein safonau perfformiad ar gyfer Swyddogion Canlyniadau lleol

Rhan C

Gweinyddu'r etholiad

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

  • Rôl y Swyddog Canlyniadau Lleol i ddarparu gwybodaeth leol i ymgeiswyr
  • Cynhyrchu hysbysiadau, cardiau pleidleisio a phapurau pleidleisio
  • Pleidleisio gorsaf bleidleisi