Drafftio canllawiau ar gyfer Refferendwm 2014 ar Annibyniaeth i'r Alban, ac nid yw'n cael ei ddiweddaru mwyach.

Refferendwm yw digwyddiad pan fo gofyn i etholwyr bleidleisio ar fater neu gynnig penodol (ar ffurf cwestiwn). Rydym yn rheoleiddio unigolion a sefydliadau sy'n ymgyrch mewn refferenda os ydynt yn bwriadu gwario dros swm penodol o arian, fydd yn cael ei nodi yn y ddeddfwriaeth ar gyfer pob refferendwm.

Os ydych yn bwriadu gwario mwy na'r swm hwnnw wrth ymgyrchu mewn refferendwm, dylech gofrestru gyda ni. Rydym yn cyhoeddi canllawiau penodol ar gyfer pob refferendwm, gan y gall y rheolau fod yn wahanol ar gyfer pob un.

Refferendwm ar aelodaeth y DU o'r UE

Rydym yn cofrestru ymgyrchwyr mewn refferendwm ac yn rhoi cyngor a chanllawiau ar y rheolau ar wariant a rhoddion y mae'n rhaid i ymgyrchwyr ddilyn. Gallwch ddarllen ein canllawiau cyflwyniadol ar refferenda yma.

Mae mwy o wybodaeth ynghylch refferendwm ar aelodaeth y Deyrnas Unedig o'r UE yma.

Unwaith i'r ddeddfwriaeth gael ei basio, byddwn yn cyhoeddi cyfres lawn o ganllawiau i ymgyrchwyr. Byddwn yn cyhoeddi cyfres o ddiweddariadau i'ch hysbysu cyn i ni gyhoeddi ein canllawiau.

Diweddariadau rheolaidd ar gyfer ymgyrchwyr refferendwm

Diweddariad i ymgyrchwyr refferendwm rhif 4 - 21 Gorffennaf 2015 (PDF)

 • Statws yDdeddf
 • sut rydym yncyhoeddi ein canllawiau
 • Etholiadau Mai2016: etholiadau Senedd yr Alban, Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Chynulliad Gogledd Iwerddon.
 • cyfrifpleidleisiau yn refferendwm yr UE

Diweddariad i ymgyrchwyr refferendwm rhif 3 – 4 Tachwedd 2015 (PDF)

 • grwpiau ymgyrchu arweiniol dynodedig
 • rôl y Comisiwn yn y broses ddynodi
 • y cyfnod gwneud cais am ddynodiad
 • sut y caiff y penderfyniad dynodi ei wneud

Diweddariad i ymgyrchwyr refferendwm rhif 2 – 7 Hydref 2015 (PDF)

 • statws y Bil
 • cwestiwn y refferendwm
 • cofrestru
 • gwariant ar y refferendwm

Diweddariad i ymgyrchwyr refferendwm rhif 1 - 16 Gorffennaf 2015 (PDF)

 • crynodeb o'n rôl yn y refferendwm
 • gwybodaeth sylfaenol ynghylch y refferendwm
 • ble allwch chi gael mwy o wybodaeth

Cofrestru ar gyfer diweddariadau

Y Refferendwm ar Annibyniaeth yr Alban Canllawiau

Mae'r canllawiau hyn ar gyfer y Refferendwm ar Annibyniaeth i'r Alban yn unig.

Cyflwyniad

Cyflwyniad i ymgyrchu mewn refferendwm

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • I ddilyn yn fuan

Golwg gyffredinol

Golwg gyffredinol ar ymgyrchu mewn refferendwm

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • I ddilyn yn fuan
Golwg gyffredinol

Rhoddion mewn ymgyrch refferendwm

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • I ddilyn yn fuan
Golwg gyffredinol

Benthyciadau mewn ymgyrch refferendwm

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • I ddilyn yn fuan

Golwg gyffredinol

Gwariant ymgyrch refferendwm

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • I ddilyn yn fuan

Golwg gyffredinol

Gwariant ymgyrch refferendwm

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • I ddilyn yn fuan
Sefyllfaoedd a gweithdrefnau

Adrodd cyn y bleidlais i ymgyrchwyr mewn refferendwm

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • I ddilyn yn fuan
Sefyllfaoedd a gweithdrefnau

Y broses o ddynodi

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • I ddilyn yn fuan
Sefyllfaoedd a gweithdrefnau

Gwiriadau caniatâd i ymgyrchwyr mewn refferendwm

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • I ddilyn yn fuan
Sefyllfaoedd a gweithdrefnau

Y Refferendwm ar Annibyniaeth yr Alban 2014

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • I ddilyn yn fuan
Sefyllfaoedd a gweithdrefnau

Y Refferendwm ar Annibyniaeth yr Alban 2014

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • I ddilyn yn fuan
Papur arbenigol

Rhannu costau ymgyrchu

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Yr hanfodion a'r egwyddor arweiniol
 • Yr egwyddor yn ymarferol
Papur arbenigol

Rhannu costau ymgyrchu

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Yr hanfodion a'r egwyddor arweiniol
 • Yr egwyddor yn ymarferol