Canllawiau ar sut i gydymffurfio â'r rheolau, gan gynnwys y ffurflenni sydd eu hangen arnoch

Rydym wedi cyhoeddi ein canllawiau ar gyfer etholiad cyffredinol Seneddol y DU ar 12 Rhagfyr 2019.

Dechreuodd y cyfnod rheoledig ar gyfer partïon ar 13 Rhagfyr 2018 (365 diwrnod cyn y diwrnod pleidleisio) ac mae'n dod i ben ar 12 Rhagfyr 2019.
 

Cyfnod Addrod
Rhaid cyflwyno adroddiad erbyn
6 Tachwedd 2019 – 12 Tachwedd 201919  Tachwedd 2019
13 Tachwedd 2019 – 19 Tachwedd 201926 Tachwedd 2019
20 Tachwedd 2019 – 26 Tachwedd 2019 3 Rhagfyr 2019
27 Nov 2019 – 3 Rhagfyr 201910 Rhagfyr 2019
4 Rhagfyr 2019 – 10 Rhagfyr 201917 Rhagfyr 2019
11 Rhagfyr 2019 – 12 Rhagfyr 2019 (llai na 7 diwrnod)19 Rhagfyr 2019

 

Canllawiau ar sut i gydymffurfio â'r rheolau, gan gynnwys y ffurflenni sydd eu hangen arnoch

Ceir rheolau sy'n rheoli gwariant pleidiau gwleidyddol yn ystod cyfnodau a reoleiddir. Mae'r dudalen hon yn cynnwys canllawiau ar sut i gydymffurfio â'r rheolau, gan gynnwys y ffurflenni sydd eu hangen arnoch.

Rydym wedi cyhoeddi ein canllawiau ar gyfer etholiadau Senedd Ewrop y disgwylir iddynt gael eu cynnal ar 23 Mai 2019.

Bydd yr etholiadau yn cael eu cynnal mewn aelod-wladwriaethau'r UE rhwng dydd Iau 23 a dydd Sul 26 Mai 2019.

Bydd y cyfnod a reoleiddir ar gyfer pleidiau gwleidyddol ac ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau yn ymestyn yn ôl i 23 Ionawr 2019.

Trosolwg

Gwariant ar ymgyrch plaid

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Y mathau o wariant ar etholiad
 • Y cyfnod a reoleiddir
 • Beth yw gwariant ar ymgyrchu
 • Rheoli gwariant ar ymgyrchu
 • Rhannu gwariant ar ymgyrchu
 • Cofnodi gwariant a rhoi gwybod amdano
Papur arbenigol

Rhannu gwariant ar ymgyrchu

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Yr hanfodion a'r brif egwyddor
 • Rhannu gwariant yn ymarferol

 

Sefyllfaoedd a Gweithdrefnau

Etholiadau Senedd Ewrop 2019

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • y rheolau ar wariant ar gyfer pleidiau gwleidyddol sy'n ymladd etholiadau Senedd Ewrop 23 Mai 2019..
Sefyllfaoedd a Gweithdrefnau

European parliamentary election (NI) 2019

Sefyllfaoedd a Gweithdrefnau

Digwyddiadau hustyngau

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Cyflwyniad i hustyngau
 • Pa reolau sy'n gymwys
 • Cynnal digwyddiadau hustyngau
 • Ymgeiswyr sy'n rhan o ddigwyddiadau hustyngau

Ydych chi'n cynnal hustyngau?

Sefyllfaoedd a Gweithdrefnau

Northern Ireland Assembly: March 2017

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

  • rules for political parties contesting the Northern Ireland Assembly election on Thursday 2 March

  Trosolwg

  Cyfnodau a Reoleiddir ar gyfer pleidiau gwleidyddol 2016

  Mae’r rhan hon yn cynnwys:

  • Lle mae terfynau a rheolau gwariant yn gymwys i bleidiau gwleidyddol sy'n ymladd etholiadau yn 2016

   

  Sefyllfaoedd a Gweithdrefnau

  Etholiad Senedd yr Alban ym mis Mai 2016

  Mae’r rhan hon yn cynnwys:

  • Rheolau ar ymgyrchu yn etholiadau Senedd yr Alban yn 2016

   

  Sefyllfaoedd a Gweithdrefnau

  Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru Mai 2016

  Mae’r rhan hon yn cynnwys:

  • Rheolau ar ymgyrchu yn etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn 2016

   

  Sefyllfaoedd a Gweithdrefnau

  Etholiad Cynulliad Gogledd Iwerddon ym mis Mai 2016

  Mae’r rhan hon yn cynnwys:

  • Rheolau ar ymgyrchu yn etholiadau Gogledd Iwerddon yn 2016
  Sefyllfaoedd a Gweithdrefnau

  Etholiad Cyffredinol Senedd y DU yn 2015

  Mae’r rhan hon yn cynnwys:

  • Rheolau ar gyfer pleidiau gwleidyddol sy'n ymladd Etholiad Cyffredinol Senedd y DU yn 2015 ym Mhrydain Fawr a Gogledd Iwerddon