Ffurflenni bydd eu hangen arnoch o'r cofrestriad cychwynnol, trwy eich gofynion adrodd, i ddadgofrestru eich plaid

Fel plaid wleidyddol gofrestredig mae gennych nifer o ofynion adrodd statudol. Mae'r dudalen hon yn cynnwys yr holl ffurflenni bydd eu hangen arnoch o'r cofrestriad cychwynnol, trwy eich gofynion adrodd, i ddadgofrestru eich plaid.

CPE Ar-lein

CPE Ar-lein yw ein cronfa ddata ddiogel lle gallwch gwblhau cofrestriadau a chynnal eich manylion cofrestredig. Mae CPE Ar-lein yn caniatáu i chi gyflwyno adroddiadau rhoddion a benthyciadau statudol, datganiadau cyfrifon a chofnodion gwriant ymgyrch yn electronig.

Logio mewn i CPE Ar-lein

Ffurflenni

Defnyddwyr CPE Ar-lein

Ffurflenni

Cofrestru gyda ni

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

ffurflenni ar gyfer cofrestru â ni.

I gael rhagor o wybodaeth ar gofrestru plaid wleidyddol gweler ein Cyflwyniad: Cofrestru plaid wleidyddol:

Ffurflenni

Adrodd gwariant ymgyrchu (PF a GI)

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

y ffurflenni bydd eu hangen arnoch i adrodd eich gwariant ymgyrchu ar ôl etholiad. I gael mwy o wybodaeth ynghylch sut i gydymffurfio â'r rheolau hyn, gweler ein canllawiau ar wariant ymgyrchu.