Ymgyrchwyr mewn refferenda: CPE Ar-lein a ffurflenni

Gofrestru a chyflwyno adroddiadau ar-lein

Os bwriadwch wario mwy na £10,000 ar ymgyrchu yn ystod cyfnod y refferendwm, bydd angen i chi gofrestru â ni fel ymgyrchydd.

Fel ymgyrchydd cofrestredig, mae rhai pethau y mae'n rhaid i chi roi gwybod i ni amdanynt.

Ar y dudalen hon cewch wybodaeth am gofrestru a chyflwyno adroddiadau ar-lein. Os byddai'n well gennych gyflwyno copïau papur, gallwch hefyd weld yr holl ddogfennau perthnasol i chi eu hargraffu a'u cwblhau.

Os nad ydych yn siŵr ynghylch unrhyw agwedd ar gwblhau'r ffurflenni - naill ai ar-lein neu â llaw - darllenwch ein canllawiau, gwyliwch ein gweddarllediadau (ychwanegu dolen) neu cysylltwch â ni.

Cofrestru ac adrodd ar-lein

Rydym yn argymell eich bod yn cofrestru â ni i gyflwyno eich adroddiadau ar-lein.

Gallwch wneud hyn drwy fewngofnodi i'n cronfa ddata CPE Ar-lein.

Mewngofnodwch i gofrestru neu gyflwyno adroddiadau ar-lein

Rydym wedi creu canllawiau yn egluro sut i ddefnyddio ein system ar-lein:

Ffurflenni papur ar gyfer ymgyrchwyr refferendwm

Os nad ydych am gofrestru neu roi gwybod i ni ar-lein, gallwch lawrlwytho a chwblhau'r ffurflen berthnasol a'i dychwelyd atom drwy'r post, ffacs, sgan ac e-bost.

Ffurflenni

Cyflwyno adroddiadau cyn y refferendwm

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

ffurflenni ar gyfer cyflwyno adroddiadau ar wybodaeth ariannol i ni cyn yr etholiad.

I gael rhagor o wybodaeth am gyflwyno adroddiadau i ni, gweler ein canllawiau: