Ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau: Etholiadau 2019

Overview - Welsh

Rydym wedi cyhoeddi ein canllawiau ar gyfer etholiad cyffredinol Seneddol y DU ar 12 Rhagfyr 2019.

Dechreuodd y cyfnod rheoledig ar gyfer ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau ar 13 Rhagfyr 2018 (365 diwrnod cyn y diwrnod pleidleisio) ac mae'n dod i ben ar 12 Rhagfyr 2019.

Nid oes angen i ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau nad ydynt yn derbyn unrhyw roddion adroddadwy yn y cyfnod adrodd cyn pleidleisio, adrodd ar gyfer y cyfnod adrodd cyn-pleidleisio hwnnw.

Cyfnod Addrod
Rhaid cyflwyno adroddiad erbyn
6 Tachwedd 2019 – 12 Tachwedd 201919  Tachwedd 2019
13 Tachwedd 2019 – 19 Tachwedd 201926 Tachwedd 2019
20 Tachwedd 2019 – 26 Tachwedd 2019 3 Rhagfyr 2019
27 Tachwedd 2019 – 3 Rhagfyr 201910 Rhagfyr 2019
4 Rhagfyr 2019 – 10 Rhagfyr 201917 Rhagfyr 2019
11 Rhagfyr 2019 – 12 Rhagfyr 2019 (llai na 7 diwrnod)19 Rhagfyr 2019


Os ydych chi'n unigolyn neu'n sefydliad a fydd yn gwario arian yn ymgyrchu yn y cyfnod cyn etholiad cyffredinol Seneddol y DU, ond na fyddwch yn sefyll fel plaid wleidyddol nac fel ymgeisydd, yna efallai y bydd angen i chi gofrestru fel ymgyrchydd nad yw'n blaid.

Mae'n rhaid i chi gofrestru fel ymgyrchydd nad yw'n blaid gyda ni os ydych am wario mwy na £10,000 yng Nghymru, yr Alban na Gogledd Iwerddon neu dros £20,000 yn Lloegr ar weithgarwch ymgyrchu a reoleiddir yn ystod cyfnod a reoleiddir. Yn ystod y cyfnod a reoleiddir, mae rheolau ynghylch faint gall ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau wario ar weithgareddau ymgyrchu a reoleiddir.

Os nad ydych yn siŵr p'un a ydych wedi gwario arian ar weithgarwch ymgyrchu a reoleiddir, yna cyfeiriwch at y canllawiau isod. Gallwch hefyd gysylltu â ni os bydd gennych unrhyw gwestiynau.

Er ein bod ni'n prosesu'r holl hysbysebiadau gofrestriadau cyn gyed â phosibl, mae mynd drwy'n proses asesu angenrheidiol yn golygu na fydd penderfyniad ar unrhyw gofrestriad newydd yn cael ei wneud yn syth. Os oes gennym yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnom, fel rheol mae'n cymryd tua wythnos i dderbyn penderfyniad ar gyfartaledd. Dylech sicrhau eich bod yn cyflwyno eich hysbysebiad gyda ni mewn da bryd i ymgymryd â'r asesiad yma cyn i chi wario mwy na'r trothwy cofrestru.
 

Sefyllfaoedd a gweithdrefnau

Cofrestru gyda ni

Sefyllfaoedd a gweithdrefnau

Trosolwg o gyfrifon i ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau

Sefyllfaoedd a gweithdrefnau

Etholiadau Senedd Ewrop 2019

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

  • Rheolau ar gyfer ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau yn etholiadau Senedd Ewrop 23 Mai 2019.

Sefyllfaoedd a gweithdrefnau: Etholiadau Senedd Ewrop 2019 (PDF)

Cwestiynau Cyffredin am Etholiadau Senedd Ewrop Ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau