Ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau: 2017 elections

Amserlen yr etholiad

Cafodd etholiad cyffredinol Senedd y DU ei gynnal ar 8 Mehefin 2017.

Dechreuodd y cyfnod a reoleiddir ar gyfer ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau ar 9 Mehefin 2016 (365 diwrnod cyn y diwrnod pleidleisio) a daeth i ben ar 8 Mehefin 2017.

Dyddiadau adrodd cyn y bleidlais

Dyddiad diddymu Senedd y DU - 3 Mai 2017

Diwrnod pleidleisio - dydd Iau 8 Mehefin 2017

Dyddiadau adrodd

Cyfnod adrodd wythnosolDyddiadau cyfnod adroddDyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiadau
Wythnos 13 Mai i 9 Mai16 Mai 2017
Wythnos 210 Mai to 16 Mai23 Mai 2017
Wythnos 317 Mai to 23 Mai30 Mai 2017
Wythnos 424 Mai to 30 Mai6 Mehefin 2017
Wythnos 531 Mai to 6 Mehefin13 Mehefin 2017
Wythnos 67 Mehefin to 8 Mehefin15 Mehefin 2017

Roedd yn rhaid i ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau gofrestru gyda ni pe baent yn bwriadu gwario £20,000 yn Lloegr neu £10,000 yn yr Alban, Cymru neu Ogledd Iwerddon.

Sefyllfaoedd a gweithdrefnau

Etholiad cyffredinol Senedd y DU 2017

Sefyllfaoedd a gweithdrefnau

Cofrestru gyda ni

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

  • who can register as a non-party campaigner
  • when you must register as a non-party campaigner
  • how to apply to register
  • what happens after registration
Sefyllfaoedd a gweithdrefnau

Rhoddion i ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau

Taflen Ffeithiau

Canllawiau Etholiadau lleol a Gogledd Iwerddon 2017