Sut i gydymffurfio â'r rheolau os ydych chi'n blaid wleidyddol ym Mhrydain Fawr

Os oes angen yr adnoddau neu'r canllawiau ar y dudalen hon yn Gymraeg, e-bostiwch Ymgynghorydd y Gymraeg neu ffoniwch swyddfa Cymru 029 2034 6800. Bydd y fersiynau Cymraeg ar gael ar y dudalen hon cyn gynted â phosibl.

Mae rheolau ar ba roddion a benthyciadau gall pleidiau gwleidyddol ym Mhrydain Fawr a Gogledd Iwerddon dderbyn a faint sy'n rhaid iddyn nhw gofnodi ac adrodd. Mae'r dudalen hon yn cynnwys canllawiau ar sut i gydymffurfio gyda'r rheolau os ydych yn blaid wleidyddol ym Mhrydain Fawr, a'r holl ffurflenni sydd eu hangen arnoch i adrodd. Mae canllawiau penodol ar gyfer pleidiau gwleidyddol Gogledd Iwerddon.

Gallwch hefyd ddod o hyd i ganllawiau defnyddwyr ar gyfer rheoli eich plaid gan ddefnyddio ein cronfa ddata ar-lein, CPE Ar-lein, ar waelod y dudalen hon

Cyflwyniad

Cyflwyniad i fod yn drysorydd plaid

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Cyflwyniad i'ch cyfrifoldebau
 • Cynnal manylion eich plaid
 • Cyfrifoldebau rhoddion a benthyciadau
 • Cyfrifoldebau Cyfrifo Blynyddol
 • Cyfrifoldebau gwariant ymgyrchu
Golwg gyffredinol

Trosolwg o roddion i bleidiau gwleidyddol

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Trosolwg o dderbyn rhoddion
 • Trosolwg o gofnodi rhoddion
 • Trosolwg o adrodd am roddion
Golwg gyffredinol

Trosolwg o fenthyciadau i bleidiau gwleidyddol

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Cyflwyniad i beth a olygir gan fenthyciadau
 • Cyflwyniad i bwy all fod yn fenthycwr
 • Cyflwyniad i adrodd am fenthyciadau
Sefyllfaoedd a gweithdrefnau

Rheoli rhoddion i bleidiau gwleidyddol

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Caniatâd ar gyfer rhoddion
 • Prisio rhoddion
 • Adrodd am rhoddion
 • Cofnodi rhoddion
Papurau arbenigol

Prisio gwobrau arwerthiant

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Y pethau sylfaenol a'r egwyddor arweiniol
 • Prisio gwobrau arwerthiant yn ymarferol

Canllawiau

Nawdd

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

Y rheolau sy'n berthnasol i nawdd o ran cefnogaeth a roddir i blaid wleidyddol, neu sefydliad neu unigolyn a reoleiddir i'w cynorthwyo i fodloni costau penodol.

Nawdd

Cyllido Torfol

Taflen ffeithiau

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

Gweithredu’r rheolau o ran rhoddion ac a’u caniateir o ran cyllido torfol.

Canllawiau defnyddwyr

Rheoli eich plaid ar-lein

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

Canllawiau defnyddwyr i'ch helpu chi reoli eich plaid ar ein bas data arlein, CPE Ar-lein.

Rheoli eich plaid arlein