Sut i gynnal manylion eich plaid trwy ddefnyddio PEF Ar-lein

Cynnal manylion plaid ar CPE Ar-lein

Gall unrhyw blaid gofrestredig gynnal manylion y blaid, yn ogystal â chyflwyno ffurflenni, trwy ddefnyddio PEF Ar-lein. Os oes gan swyddogion eich plaid gyfrifon defnyddwyr yn barod ar gyfer PEF Ar-lein, dilynwch y cyfarwyddiadau ar gyfer pob hysbysiad isod. Rydyn wedi creu’r cyfarwyddiadau hyn gyda phobl sy’n defnyddio’r system am y tro cyntaf mewn golwg. Nodwch nad yw’r cyfarwyddiadau hyn yn berthnasol i bleidiau llai, a dylent hwythau gysylltu â’r tîm cofrestru am drefniadau amgen.

Os nad oes gennych gyfrif defnyddiwr ar gyfer y system, cwblhewch y camau isod:

  1. Os nad oes gan eich plaid unrhyw gyfrifon e-bost wedi eu cofrestru gyda ni, rhowch fanylion y cyfrifon e-bost hyn ynghyd â rhif RPP eich plaid i partyreg@electoralcommission.org.uk.

Nodwch nad y rhif RPP yw’r rhif sy’n ymddangos ar gofnod eich plaid ar y gofrestr. Rhif cyfeirnod unigryw yw eich rhif RPP sy’n cynnig amddiffynfa fel y gallwn fod yn sicr bod unrhyw gyfathrebiadau a ffurflenni rhyngom ni â’ch plaid yn ddilys. Byddwch wedi ei dderbyn pan gafodd eich plaid ei chofrestru.

  1. Os oes gan eich plaid gyfrif e-bost wedi ei gofrestru gyda ni, cysylltwch â ni trwyt partyreg@electoralcommission.org.uk o’r cyfrif cofrestredig.
  2. Os hoffech i unrhyw swyddogion eraill y blaid gael eu cofrestru yn y system, hysbyswch ni o’u cyfrifon e-bost hefyd. Bydd yn yn angenrheidiol os yw eich plaid yn bwriadu gwneud unrhyw newidiadau sy’n gofyn am eu llofnodion hefyd.
  3. Unwaith y bydd eich cyfrif wedi ei greu, byddwch yn derbyn e-bost awtomatig (gwiriwch eich post sothach) i gadarnhau eich cysylltiad â’r blaid a manylion mewngofnodi dros dro. Dilynwch y cyfarwyddiadau yn yr e-bost i gadarnhau eich cysylltiad a chreu cyfrinair newydd. Bydd nawr gennych fynediad at y system a chyfrif y blaid.

 

Hysbysiadau

Gallwch ddefnyddio’r cyfarwyddiadau canlynol i wneud y gwahanol fathau o newidiadau i fanylion eich plaid o fewn y system PEF Ar-lein.

Adnewyddu Blynyddol

Datrys problemau