Canllawiau ar gyflwyno eich datganiad o gyfrifon

Canllawiau i bleidiau ac unedau cyfrifo ynghylch sut i gyflwyno datganiad blynyddol

Os oes angen yr adnoddau neu'r canllawiau ar y dudalen hon yn Gymraeg, e-bostiwch Ymgynghorydd y Gymraeg neu ffoniwch swyddfa Cymru 029 2034 6800. Bydd y fersiynau Cymraeg ar gael ar y dudalen hon cyn gynted â phosibl.

Mae'n rhaid i bob plaid wleidyddol ac uned gyfrifo gadw cofnodion ariannol. Mae'n rhaid i bob plaid a rhai unedau cyfrifo gyflwyno datganiad blynyddol o gyfrifon i ni. Mae'r dudalen hon yn cynnwys canllawiau i bleidiau ac unedau cyfrifo ynghylch sut i gyflwyno datganiad blynyddol o gyfrifon i ni.

Cyflwyniad

Cyflwyniad i fod yn drysorydd plaid

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Cyflwyniad i'ch cyfrifoldebau
 • Cynnal manylion eich plaid
 • Cyfrifoldebau rhoddion a benthyciadau
 • Cyfrifoldebau cyfrifeg blynyddol
 • Cyfrifoldebau gwariant ymgyrchu
Trosolwg

Cyfrifon i drysoryddion plaid

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Crynodeb o'ch cyfrifoldebau
 • Cadw cofnodion clir a chywir
 • Paratoi eich datganiad cyfrifon
Sefyllfaoedd a gweithdrefnau

Cyfrifo arian i drysoryddion plaid

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Cyfrifo arian - pethau sylfaenol
 • Categorïau cyfrifo
 • Set engrheifftiol o gyfrifon

Sefyllfaoedd a gweithdrefnau

Cyfrifo croniadau i drysoryddion pleidiau

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Cyfrifo croniadau - pethau sylfaenol
 • Categorïau cyfrifo
 • Set engrheifftiol o gyfrifon
Trosolwg

Cyfrifon i drysoryddion uned gyfrifo

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Crynodeb o'ch cyfrifoldebau
 • Cadw cofnodion clir a chywir
 • Paratoi eich datganiad cyfrifon
Sefyllfaoedd a gweithdrefnau

Cyfrifo arian i unedau cyfrifo

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Cyfrifo arian - pethau sylfaenol
 • Categorïau cyfrifon
 • Set engrheifftiol o gyfrifon
Sefyllfaoedd a gweithdrefnau

Cyfrifo croniadau i uned gyfrifo

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Cyfrifo croniadau - pethau sylfaenol
 • Categorïau cyfrifo
 • Set engrheifftiol o gyfrifon
Teclynnau

Cyflwyno datganiadau cyfrifon

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Teclyn taenlen a thempledau ar gyfer cyflwyno datganiadau cyfrifon