Key dates

Fel rhan o reoleiddio cyllid plaid a chynnal tryloywder, rhaid i bartïon gyflwyno adroddiadau ariannol ar roddion, benthyciadau a gwariant erbyn dyddiadau penodol.

Mae partïon hefyd dan ddyletswydd i gadarnhau eu manylion ac adnewyddu eu cofrestriad bob blwyddyn.

Isod gallwch ddod o hyd i'r dyddiadau cau ar gyfer y prif ofynion ar gyfer pleidiau gwleidyddol yn 2022.

30 Ionawr 2022

Dyddiad cau i gyflwyno adroddiadau ar roddion a benthyciadau Chwarter 4 (1 Hydref 2021 i 31 Rhagfyr 2021)

30 Ebrill 2022

Dyddiad cau i gyflwyno adroddiadau ar roddion a benthyciadau Chwarter 1 (1 Ionawr 2022 i 31 Mawrth 2022)

Dyddiad cau ar gyfer datganiad o gyfrifon (incwm a gwariant £250k neu lai) ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Rhagfyr 2021

5 Mai 2022

Y diwrnod pleidleisio:

  • Etholiadau cyngor yn yr Alban
  • Etholiadau lleol, etholiadau maerol awdurdod cyfun ac etholiadau maerol awdurdod lleol yn Lloegr
  • Etholiadau lleol yng Nghymru
  • Etholiadau Cynulliad Gogledd Iwerddon

6 Mehefin 2022

Dyddiad cau i dderbyn anfonebau ar gyfer etholiad Cynulliad Gogledd Iwerddon

4 Gorffenaf 2022

Dyddiad cau i dalu anfonebau ar gyfer etholiad Cynulliad Gogledd Iwerddon

7 Gorffenaf 2022

Dyddiad cau ar gyfer datganiad o gyfrifon (incwm neu wariant dros £250k) ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Rhagfyr 2021

30 Gorffenaf 2022

Dyddiad cau i gyflwyno adroddiadau ar roddion a benthyciadau Chwarter 2 (1 Ebrill 2022 i 30 Mehefin 2022)

5 Awst 2022

Dyddiad cau i gyflwyno ffurflen gwariant ar gyfer etholiad Cynulliad Gogledd Iwerddon (gwariant £250k neu lai)

30 Hydref 2022

Dyddiad cau i gyflwyno adroddiadau ar roddion a benthyciadau Chwarter 3 (1 Gorffennaf 2022 i 30 Medi 2022)

5 Tachwedd 2022

Dyddiad cau i gyflwyno ffurflen gwariant archwiliedig ar gyfer etholiad Cynulliad Gogledd Iwerddon (gwariant dros £250k)

30 Ionawr 2023

Dyddiad cau i gyflwyno adroddiadau ar roddion a benthyciadau Chwarter 4 (1 Hydref 2022 i 31 Rhagfyr 2022)