Canllawiau ar sut i gydymffurfio â'r rheolau, gan gynnwys y ffurflenni sydd eu hangen arnoch

Rydym wedi cyhoeddi ein canllawiau ar gyfer etholiadau Senedd Cymru a Senedd yr Alban a fydd yn cael eu cynnal ar 6 Mai 2021.

Bydd y cyfnod a reoleiddir ar gyfer pleidiau yn dechrau ar 6 Ionawr 2021, gan orffen ar 6 Mai 2021.

Ceir rheolau sy'n rheoli gwariant pleidiau gwleidyddol yn ystod cyfnodau a reoleiddir. Mae'r dudalen hon yn cynnwys canllawiau ynghylch sut mae cydymffurfio â’r rheolau, gan gynnwys yr holl ffurflenni y bydd eu hangen arnoch.

Trosolwg

Gwariant ar ymgyrch plaid

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Y mathau o wariant ar etholiad
 • Y cyfnod a reoleiddir
 • Beth yw gwariant ar ymgyrchu
 • Rheoli gwariant ar ymgyrchu
 • Rhannu gwariant ar ymgyrchu
 • Cofnodi gwariant a rhoi gwybod amdano
Papur arbenigol

Rhannu gwariant ar ymgyrchu

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Yr hanfodion a'r brif egwyddor
 • Rhannu gwariant yn ymarferol

 

Sefyllfaoedd a Gweithdrefnau

Digwyddiadau hustyngau

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Cyflwyniad i hustyngau
 • Pa reolau sy'n gymwys
 • Cynnal digwyddiadau hustyngau
 • Ymgeiswyr sy'n rhan o ddigwyddiadau hustyngau

Ydych chi'n cynnal hustyngau?