Ffurflenni bydd eu hangen arnoch o'r cofrestriad cychwynnol, trwy eich gofynion adrodd, i ddadgofrestru eich plaid

Fel plaid wleidyddol gofrestredig mae gennych nifer o ofynion adrodd statudol. Mae'r dudalen hon yn cynnwys yr holl ffurflenni bydd eu hangen arnoch o'r cofrestriad cychwynnol, trwy eich gofynion adrodd, i ddadgofrestru eich plaid.

CPE Ar-lein

CPE Ar-lein yw ein cronfa ddata ddiogel lle gallwch gwblhau cofrestriadau a chynnal eich manylion cofrestredig. Mae CPE Ar-lein yn caniatáu i chi gyflwyno adroddiadau rhoddion a benthyciadau statudol, datganiadau cyfrifon a chofnodion gwriant ymgyrch yn electronig.

Logio mewn i CPE Ar-lein

Diweddariad pwysig ynghylch ein trefniadau postio

Rydym yn cynghori’n gryf bod ceisiadau a chofnodion statudol yn cael eu hanfon naill ai trwy ein system PEF Ar-lein, neu eu bod yn cael eu sganio a’u hanfon trwy e-bost at pef@electoralcommission.org.uk fel ein bod yn eu derbyn yn brydlon.

Os nad oes gennych fynediad at ein system PEF Ar-lein yn barod, ysgrifennwch atom trwy’r cyfeiriad e-bost uchod, gan sicrhau eich bod yn darparu’r wybodaeth ganlynol:

  1. Rhif RPP unigryw eich plaid. Dyma fesur diogelwch sy’n sicrhau ein bod ni’n gwybod bod yr ohebiaeth a anfonir gennych yn ddilys. Bydd hwn wedi cael ei anfon atoch pan gofrestrodd eich plaid yn gyntaf gyda ni.
  2. Cyfeiriadau e-bost yr holl swyddogion sydd angen cael eu cofrestru yn y system.
Ffurflenni

Defnyddwyr CPE Ar-lein

Ffurflenni

Cofrestru gyda ni

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

ffurflenni ar gyfer cofrestru â ni.

I gael rhagor o wybodaeth ar gofrestru plaid wleidyddol gweler ein Cyflwyniad: Cofrestru plaid wleidyddol:

Ffurflenni

Adrodd gwariant ymgyrchu (PF a GI)

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

y ffurflenni bydd eu hangen arnoch i adrodd eich gwariant ymgyrchu ar ôl etholiad. I gael mwy o wybodaeth ynghylch sut i gydymffurfio â'r rheolau hyn, gweler ein canllawiau ar wariant ymgyrchu.