Testun ar gyfer Cwestiynau Cyffredin ar y wefan

a

Mae’r Cwestiynau Cyffredin hyn yn amlinellu’r gyfradd ar gyfer cynadleddau a gynhelir hyd at Wanwyn 2021. Gweler ein canllawiau ar gyfer cynadleddau a gynhelir yn ystod Hydref 2021 a’r tu hwnt.

 

Rydym yn deall y bydd rhai pleidiau gwleidyddol yn cynnal cynadleddau a chyfarfodydd eraill yn ddigidol a fyddai fel arall wedi cael eu cynnal yn bersonol, o ganlyniad i’r pandemig Covid-19. Rydym wedi paratoi rhai Cwestiynau Cyffredin isod, gan obeithio y byddant yn ddefnyddiol i chi.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach ynglŷn â hyn, neu unrhyw faterion eraill sy’n deillio o’r pandemig, cysylltwch â’n gwasanaeth cyngor. 

a

a

a

a

a

a