Canllawiau a gwybodaeth i unigolion a sefydliadau sy'n ymgyrchu dros neu yn erbyn deiseb adalw

Ar y dudalen hon mae canllawiau a gwybodaeth i unigolion a sefydliadau sy'n ymgyrchu dros neu yn erbyn deiseb adalw. Rydym yn galw'r unigolion a'r sefydliadau hyn yn ymgyrchwyr deiseb adalw.

Mae'n rhaid i ymgyrchwyr deiseb adalw ddilyn rheolau ar wariant, roddion ac adrodd.

Mae ein canllawiau yn helpu ymgyrchwyr deiseb adalw i gydymffurfio gyda'r rheolau. Does dim rhaid i chi ddilyn y canllawiau hyn, ond os gwnewch, byddwch fel arfer yn gwneud digon i gydymffurfio gyda'r gyfraith.

Taflen ffeithiau

Adalw ASau 2015

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

  • Pryd fydd deiseb adalw yn cychwyn?
  • Rolau
  • Crynodeb rheolau gwariant a rhoddion
Canllawiau

Gwariant a rhoddion

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

  • Faint allwch chi wario
  • Gweithgareddau sy'n gynwysedig yn y rheolau
  • Gwirio caniatâd
  • Cofnodi ac adrodd
  • Cydweithio gydag ymgyrchwyr eraill
Ffurflenni

Y cofnod gwariant a rhoddion

Taflenni ffeithiau

Rhagor o wybodaeth