Find out about what you can vote for at different elections in the UK.

Yn yr adran hon mae gwybodaeth am beth allwch chi bleidleisio mewn gwahanol etholiadau yn y DU.

Mae gan bawb sy'n byw yn y DU gyngor lleol, AS sy'n eistedd yn Senedd y DU ac aelodau o Senedd Ewrop sy'n eich cynrychioli chi yn Ewrop.

Gan ddibynnu ar le yr ydych yn byw, efallai hefyd eich bod yn cael eich cynrychioli yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru, Cynulliad Gogledd Iwerddon neu Senedd yr Alban.

Mae gwybodaeth yma ynghylch y gwahanol gyrff etholedig yn y DU y mae eich cynrychiolwyr yn eistedd ynddynt.