Eich lleoliad:

Rydym yn dangos cynnwys i chi ar gyfer . Dewiswch 'newid' i ddewis lleoliad arall.

Summary

Mae Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu (PCCs) yn sicrhau bod yr heddlu lleol yn eu hardal yn diwallu anghenion y gymuned.

Mae 41 o ardaloedd ledled Cymru a Lloegr gyda PCC. Mae gan bob ardal un Comisiynydd. 

Pleidleisio yn yr etholiadau hyn

Mae etholiadau ar gyfer PCCs yn digwydd bob pedair blynedd.

Mae etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn defnyddio'r system pleidlais ychwanegol (SV).

Bydd y papur pleidleisio yn rhestru ymgeiswyr PCC, gyda dwy golofn ar gyfer marcio eich dewis cyntaf a'ch ail ddewis.

Yn y golofn gyntaf, rydych chi'n rhoi croes wrth ymyl eich dewis cyntaf. Er mwyn i'ch pleidlais gael ei chyfrif, mae angen i chi fwrw pleidlais dewis cyntaf. 

Yn yr ail golofn, rydych chi'n rhoi croes wrth ymyl eich ail ddewis. Nid oes rhaid i chi nodi ail ddewis.

Gallwch bleidleisio dros yr un ymgeisydd fel eich dewis cyntaf a’ch ail ddewis, os hoffech chi. Ni fydd eich pleidlais yn cael ei gwrthod os gwnewch chi hyn. Fodd bynnag, dim ond eich pleidlais ddewis cyntaf fydd yn cael ei chyfrif.

Os mai dim ond dau ymgeisydd sy'n sefyll yn eich ardal, bydd yr etholiad yn defnyddio'r system cyntaf i'r felin. Pleidleisiwch dros un ymgeisydd yn unig drwy roi croes [X] yn y blwch wrth ymyl eich dewis.

Diweddarwyd ddiwethaf: 10 Awst 2021
Adolygiad nesaf: 15 Ebrill 2022

Eich lleoliad:

Rydym yn dangos cynnwys i chi ar gyfer . Dewiswch 'newid' i ddewis lleoliad arall.