Eich lleoliad:

Rydym yn dangos cynnwys i chi ar gyfer . Dewiswch 'newid' i ddewis lleoliad arall.

Summary

Mae pedwar math o faer yn Lloegr. Mae'r math o faer neu feiri sydd gennych yn dibynnu ar ble rydych chi'n byw.

Yn Llundain, mae'r Maer yn gosod y weledigaeth ar gyfer y ddinas. Darganfyddwch ragor am Faer Llundain

Mewn rhai ardaloedd, mae yna awdurdod cyfun, lle mae grŵp o gynghorau lleol yn gweithio gyda'i gilydd ar faterion sy'n effeithio ar yr ardal gyfan, fel trafnidiaeth a thai. Maer etholedig sy'n arwain awdurdodau cyfun.

Mae yna feiri awdurdodau lleol hefyd, sy'n cael eu hethol i arwain y cyngor lleol mewn un ardal.

Yn olaf, mae yna feiri sy'n ymgymryd â rôl seremonïol. Nid yw'r meiri hyn yn cael eu hethol, ac nid oes ganddynt rôl wleidyddol. Maent yn aml yn cynrychioli'r cyngor ar achlysuron arbennig a digwyddiadau elusennol.

Pleidleisio yn yr etholiadau hyn

Mae etholiadau maerol yn cael eu cynnal ar wahanol adegau, yn dibynnu ar ble rydych chi'n byw.

Mae etholiad maerol yn defnyddio'r system Pleidlais Atodol (SV).

Bydd y papur pleidleisio yn rhestru ymgeiswyr maerol, gyda dwy golofn ar gyfer marcio'ch dewis cyntaf a'ch ail ddewis.

Yn y golofn gyntaf, rydych chi'n rhoi croes wrth ymyl eich dewis cyntaf. Er mwyn i'ch pleidlais gael ei chyfrif, mae angen i chi fwrw pleidlais ddewis cyntaf.

Yn yr ail golofn, rydych chi'n rhoi croes wrth ymyl eich ail ddewis - ond nid oes rhaid i chi roi ail ddewis. 

Gallwch bleidleisio dros yr un ymgeisydd fel eich dewis cyntaf a’ch ail ddewis, os hoffech chi. Ni fydd eich pleidlais yn cael ei gwrthod os gwnewch chi hyn. Fodd bynnag, dim ond eich pleidlais ddewis cyntaf fydd yn cael ei chyfrif.

Diweddarwyd ddiwethaf: 30 Ebrill 2021
Adolygiad nesaf: 15 Ebrill 2022

Eich lleoliad:

Rydym yn dangos cynnwys i chi ar gyfer . Dewiswch 'newid' i ddewis lleoliad arall.