Eich lleoliad:

Rydym yn dangos cynnwys i chi ar gyfer . Dewiswch 'newid' i ddewis lleoliad arall.

Summary

Mae Maer Llundain a Chynulliad Llundain yn cynrychioli'r bobl sy'n byw yn Llundain.

Maent yn gweithio gyda chynghorau Llundain, llywodraeth ganolog a sefydliadau eraill ar wahanol agweddau ar fywyd Llundain.

Mae Maer Llundain yn gosod gweledigaeth ar gyfer y ddinas, a'r gyllideb i roi'r weledigaeth honno ar waith.

Mae Cynulliad Llundain yn dwyn y maer i gyfrif ac yn ymchwilio i faterion sy'n bwysig i Lundain.

Mae yna 25 Aelod Cynulliad i gyd. Mae 14 yn cynrychioli etholaethau, ac 11 yn cynrychioli Llundain i gyd.

Darganfyddwch fwy am Faer Llundain a Chynulliad Llundain

Voting in these elections

Mae etholiadau ar gyfer Maer Llundain a Chynulliad Llundain yn cael eu cynnal bob pedair blynedd.

Yn yr etholiadau hyn, rydych chi'n pleidleisio dros:

  • Maer Llundain
  • eich Aelod Cynulliad Llundain yn etholaeth Llundain
  • yr Aelodau Cynulliad ledled Llundain

Etholiad Maer Llundain

Mae etholiad Maer Llundain yn defnyddio'r system Pleidlais Atodol (SV).

Mae'r papur pleidleisio ar gyfer etholiad Maer Llundain yn binc. Bydd yn rhestru'r ymgeiswyr am faer, gyda dwy golofn ar gyfer marcio'ch dewis cyntaf a'ch ail ddewis.

Yn y golofn gyntaf, rydych chi'n marcio croes wrth ymyl eich dewis cyntaf. Er mwyn i'ch pleidlais gael ei chyfrif, mae angen i chi fwrw pleidlais dewis cyntaf. 

Yn yr ail golofn, rydych chi'n marcio croes wrth ymyl eich ail ddewis. Nid oes raid i chi nodi ail ddewis.

Gallwch bleidleisio dros yr un ymgeisydd fel eich dewis cyntaf a’ch ail ddewis, os hoffech chi. Ni fydd eich pleidlais yn cael ei gwrthod os gwnewch chi hyn. Fodd bynnag, dim ond eich pleidlais ddewis cyntaf fydd yn cael ei chyfrif.

Aelod Cynulliad Llundain yn etholaeth Llundain

Mae etholiad Aelod Cynulliad Etholaeth Llundain yn defnyddio pleidleisio cyntaf i'r felin.

Mae'r papur pleidleisio ar gyfer etholiad Aelod Cynulliad Etholaeth Llundain yn felyn. Bydd yn rhestru'r ymgeiswyr ar gyfer eich etholaeth Cynulliad yn Llundain (mae hyn yn wahanol i'ch etholaeth seneddol).

Pleidleisiwch dros un ymgeisydd yn unig drwy roi croes [X] yn y blwch nesaf at eich dewis.

Aelodau Cynulliad ledled Llundain

Mae etholiad Cynulliad Llundain yn defnyddio'r system aelodau ychwanegol.

Mae'r papur pleidleisio ar gyfer yr Aelod Cynulliad ledled Llundain yn oren. Bydd yn rhestru'r pleidiau sydd ag ymgeiswyr.

Pleidleisiwch dros un ymgeisydd yn unig drwy roi croes [X] yn y blwch nesaf at eich dewis.

Diweddarwyd ddiwethaf: 30 Ebrill 2021
Adolygiad nesaf: 11 Medi 2020

Eich lleoliad:

Rydym yn dangos cynnwys i chi ar gyfer . Dewiswch 'newid' i ddewis lleoliad arall.