Eich lleoliad:

Rydym yn dangos cynnwys i chi ar gyfer . Dewiswch 'newid' i ddewis lleoliad arall.

Find out about what you can vote for at different elections in the UK.

Mae gan bawb yn y DU gyngor lleol ac AS sy'n eistedd yn Senedd y DU.

Gan ddibynnu ar ble rydych yn byw, efallai y byddwch hefyd yn cael eich cynrychioli yn Senedd Cymru, Senedd yr Alban, neu Gynulliad Gogledd Iwerddon. Gallai hefyd fod maer ar gyfer eich ardal.

Eich lleoliad:

Rydym yn dangos cynnwys i chi ar gyfer . Dewiswch 'newid' i ddewis lleoliad arall.