Pwy all gofrestru fel un o weision y Goron

Gallwch gofrestru fel pleidleisiwr gwas y Goron os ydych yn debygol o gael eich postio dramor fel:

  • gwas y Goron (er enghraifft gwasanaeth sifil diplomyddol neu dramor)
  • cyflogai y British Council
  • rhywun sydd yn briod neu bartner sifil i was y Goron neu weithiwr y British Council

Cofrestru i bleidleisio

Gallwch gofrestru fel gwas y Goron ar-lein.


Bydd angen eich rhif Yswiriant Gwladol arnoch chi, os oes gennych chi un. Fe fydd angen hefyd eich cyflogres neu'ch rhif adnabod staff (sydd i'w gael fel arfer ar eich slip cyflog).


Cofrestru i bleidleisio fel Gwas y Goron

Bwrw'ch pleidlais

Pleidleisio drwy ddirprwy

Os ydych tramor neu methu pleidleisio'n bersonol, gallwch wneud cais i bleidleisio drwy ddirprwy (rhywun yn pleidleisio ar eich rhan).

Alla i wneud cais am bleidlais ddirprwy?

Pleidleisio drwy'r post

Efallai mai dim ond wythnos cyn etholiad fydd pleidleisiau post yn cael eu dosbarthu. Os ydych yn byw tramor, gallai fod yn well penodi dirprwy i bleidleisio ar eich rhan gan efallai na fydd digon o amser i'ch pleidlais bost eich cyrraedd a'i anfon yn ôl cyn i bleidlsio ddod i ben

Cofrestru i bleidleisio drwy'r post

Diweddarwyd ddiwethaf: 16 Ebrill 2020
Next review: 21 Tachwedd 2020