Register to vote deadline

Dyddiad cau cofrestru i bleidleisio: Etholiad cyffredinol Senedd y DU, 12 Rhagfyr 2019

Y dyddiad cau i gofrestru i bleidleisio yn yr etholiad hwn yw 26 Tachwedd 2019. Cofrestru i bleidleisio nawr

 

Registering to vote as a student

If you're a student, you may be able to register to vote at both your home address and your term-time address.

If you're not sure if you're already registered to vote, contact:

Os ydych yn fyfyriwr, mae'n bosibl y gallwch gofrestru i bleidleisio yn eich cyfeiriad cartref ac yn eich cyfeiriad yn ystod y tymor. 

Os nad ydych yn siŵr a ydych wedi cofrestru i bleidleisio yn barod, cysylltwch â: 

Voting as a student

Ni allwch bleidleisio yn eich cyfeiriad cartref  a'ch cyfeiriad yn ystod y tymor mewn digwyddiad pleidleisio cenedlaethol, hyd yn oed os yw'r cyfeiriadau mewn gwahanol rannau o'r wlad.  

  Pleidleisio mewn etholiad cenedlaethol, er enghraifft etholiad cyffredinol Senedd y DU

  National polls are considered to be one election, but local elections are considered separate elections.

  You can only vote once in a national poll, such as a general election.

  This means you must choose if you want to vote at your home address or at your term-time address.

  It is a criminal offence to vote twice in one election.

  If you're not able to make it to the polling station on the day, you can apply for a postal vote or a proxy vote.

   

  Ystyrir bod digwyddiadau pleidleisio cenedlaethol yn un etholiad, ond ystyrir bod etholiadau lleol yn etholiadau ar wahân. 

  Dim ond unwaith y gallwch bleidleisio mewn digwyddiad pleidleisio cenedlaethol, megis etholiad cyffredinol.

  Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi ddewis a ydych am bleidleisio yn eich cyfeiriad cartref neu'ch cyfeiriad yn ystod y tymor.  

  Mae'n drosedd pleidleisio ddwywaith mewn un etholiad.

  Os na fyddwch yn yr ardal lle rydych am bleidleisio ar y diwrnod pleidleisio (eich cyfeiriad cartref neu'ch cyfeiriad yn ystod y tymor), gallwch wneud cais am bleidlais bost neu bleidlais drwy ddirprwy
   

  Pleidleisio mewn etholiad lleol

  Os yw eich cyfeiriad cartref a'ch cyfeiriad yn y brifysgol mewn dwy ardal awdurdod lleol wahanol, gallwch bleidleisio mewn etholiadau lleol yn y ddwy ardal.  

  Y rheswm dros hyn yw eu bod yn etholiadau ar wahân.

  Dysgwch fwy am etholiadau lleol
   

  Diweddarwyd ddiwethaf: 13 Rhagfyr 2019
  Adolygiad nesaf: 12 Medi 2020