Gwneud cais i bleidleisio drwy'r post

Eich lleoliad:

Rydym yn dangos cynnwys i chi ar gyfer . Dewiswch 'newid' i ddewis lleoliad arall.

This page

Please note that this page is only relevant to voters living in Wales.

postal vote deadline

Y dyddiad cau ar gyfer pleidleisio drwy'r post yn yr etholiadau ddydd Iau 2 Mai yw 5pm ddydd Mercher 17 Ebrill.

Pleidleisio drwy'r post

Os byddwch yn gwybod na fydd modd i chi gyrraedd eich gorsaf bleidleisio ar y diwrnod pleidleisio, gallwch bleidleisio drwy'r post.

Gallwch wneud cais am bleidlais bost os byddwch i ffwrdd ar wyliau neu am fod ymrwymiadau gwaith yn golygu na allwch fynd i'r orsaf bleidleisio. Gallwch hefyd ddewis pleidleisio drwy'r post gan y byddai hynny'n fwy cyfleus i chi.

Bydd pecyn pleidleisio drwy'r post yn cael ei anfon atoch cyn yr etholiad. Rhagor o wybodaeth am sut i bleidleisio drwy'r post.

Ffurflenni cais am bleidlais bost gan bleidiau ac ymgyrchwyr

Ffurflenni cais am bleidlais bost gan bleidiau ac ymgyrchwyr 

Gall pleidiau ac ymgyrchwyr annog pleidleiswyr i bleidleisio drwy'r post drwy roi ffurflenni cais am bleidlais bost iddynt. Gallai hyn gynnwys ffurflen bapur a anfonir drwy'r post, neu wefan â gwybodaeth.

Nid yw pleidiau'n torri unrhyw reolau os byddant yn annog pleidleiswyr i wneud cais i bleidleisio drwy'r post ac mae ein Cod Ymddygiad i ymgyrchwyr yn cynnwys gwybodaeth am hyn. 

Dysgwch fwy am ffurflenni cais am bleidlais bost gan bleidiau ac ymgyrchwyr 

Eich lleoliad:

Rydym yn dangos cynnwys i chi ar gyfer . Dewiswch 'newid' i ddewis lleoliad arall.