Pleidleiswyr tramor

Os ydych yn ddinesydd y DU yn byw tramor, gallwch wneud cais i fod yn bleidleisiwr tramor. Darganfod mwy am os ydych yn gymwys a sut i gofrestru.

Ym mha etholiadau a refferenda alla i bleidleisio?

Os ydych wedi'ch cofrestru fel pleidleisiwr tramor, gallwch bleidleisio yn yr etholiadau canlynol yn y DU:

Pwy all gofrestru fel pleidleisiwr tramor?

Os ydych yn ddinesydd Prydeinig yn byw tramor, gallwch wneud cais i fod yn bleidleisiwr tramor.

Mae'n rhaid eich bod wedi eich cofrestru i bleidleisio yn y DU yn y 15 mlynedd diwethaf ac yn gymwys i bleidleisio yn etholiadau cyffredinol Senedd y DU.

Os oeddech yn rhy ifanc i gofrestru pan adawoch y DU, fe allwch gofrestru i bleidleisio fel pleidleisiwr tramor. Gallwch wneud hyn os oedd eich rhiant neu'ch gwarcheidwad wedi'u cofrestru i bleidleisio yn y DU, cyn belled nad ydych wedi gadael y DU ers mwy na 15 mlynedd.

Cofrestru i bleidleisio

Os ydych am gofrestru i bleidleisio yng Nghymru, Lloegr neu'r Alban gallwch gofrestru ar-lein unrhyw bryd yn gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio.

Sut alla i bleidleisio?

Mae nifer o ffyrdd o bleidleisio yn ddibynnol ar eich amgylchiadau personol.

Pleidleisio drwy'r post

Os ydych wedi cofrestru fel pleidleisiwr tramor, gallwch wneud cais i bleidleisio drwy’r post. Bydd angen i chi sicrhau fod gennych ddigon o amser i dderbyn a dychwelyd eich papurau pleidleisio erbyn y diwrnod pleidleisio. Os nad ydych yn credu y gallwch eu dychwelyd mewn pryd, efallai yr hoffech ystyried pleidleisio drwy ddirprwy.

I weld pryd mae pleidleisiau post yn cael eu hanfon allan, cysylltwch â'ch awdurdod lleol yn y cyfeiriad lle'r ydych wedi cofrestru. Dewch o hyd i'r manylion cyswllt ar gyfer eich swyddfa cofrestru etholiadol leol.

Darganfod mwy am fwrw'ch pleidlais drwy'r post

Pleidleisio drwy ddirprwy

Os ydych wedi cofrestru fel pleidleisiwr tramor, gallwch wneud cais i bleidleisio drwy ddirprwy. Mae hyn yn golygu gallwch benodi rhywun i bleidleisio ar eich rhan.

Darganfod mwy am fwrw'ch pleidlais drwy ddirprwy

Pleidleisio'n bersonol

Os ydych chi’n digwydd bod yn y DU ar y diwrnod pleidleisio, gallwch bleidleisio’n bersonol yn yr orsaf bleidleisio sydd wedi’i neilltuo i’r cyfeiriad yn y DU lle’r ydych yn gymwys i fod wedi cofrestru fel etholwr tramor.

Fodd bynnag, os ydych wedi penodi dirprwy, gallwch bleidleisio'n bersonol dim ond os nad yw'ch dirprwy eisoes wedi pleidleisio ar eich rhan. Os oes gennych bleidlais bost, ni allwch gael papur pleidleisio yn yr orsaf bleidleisio, ond fe allwch roi eich papur pleidleisio wedi'i gwblhau yn eich gorsaf bleidleisio.

Diweddarwyd ddiwethaf: 7 Gorffennaf 2020
Adolygiad nesaf: 11 Medi 2020