Introduction

Tair ffordd i bleidleisio

Gan ddibynnu ar eich amgylchiadau a ble rydych wedi cofrestru, mae tair ffordd y gallwch fwrw'ch pleidlais, sef: 

Dysgwch fwy am bob un, a ydynt ar gael i chi, a sut i'w defnyddio.