Introduction

Tair ffordd i bleidleisio

Gan ddibynnu ar eich amgylchiadau a ble rydych wedi cofrestru, mae tair ffordd y gallwch fwrw'ch pleidlais, sef: 

  • yn bersonol Mae hyn yn golygu mynd i'r orsaf bleidleisio i bleidleisio ar ddiwrnod yr etholiad
  • drwy'r post Mae hyn yn golygu y bydd eich cyngor yn anfon pecyn pleidleisio postio atoch fel y gallwch chi gwblhau eich papur pleidleisio gartref a'i ddychwelyd yn y post
  • drwy ddirprwy Dyma pryd na allwch fynd i'r orsaf bleidleisio eich hun felly yn gofyn i berson dibynadwy bleidleisio ar eich rhan

Dysgwch fwy am bob un, a ydynt ar gael i chi, a sut i'w defnyddio.