Darganfod sut i fwrw eich pleidlais mewn etholiadau yn y DU

Yn yr adran hon mae gwybodaeth o ran y gwahanol ffyrdd o fwrw'ch pleidlais.

Yn y DU mae tair ffordd y gallwch bleidleisio.

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn pleidleisio'n bersonol mewn gorsaf bleidleisio.

Fodd bynnag, os nad ydych yn gallu myn i'r orsaf bleidleisio yn bersonol ar ddiwrnod yr etholiad, gallwch wneud cais i bleidleisio drwy'r post neu drwy ddirprwy (lle mae rhywun arall yn pleidleisio ar eich rhan).

Mae sut yr ydych yn pleidleisio i fyny i chi.

Yma cewch hyd i fwy o fanylion am y gwahanol ffyrdd o bleidleisio. Yma hefyd cewch hyd i fwy o fanylion am y gwahanol systemau pleidleisio yn etholiadau'r DU.