Eich lleoliad:

Rydym yn dangos cynnwys i chi ar gyfer . Dewiswch 'newid' i ddewis lleoliad arall.

Introduction

Tair ffordd i bleidleisio

Gan ddibynnu ar eich amgylchiadau a ble rydych wedi cofrestru, mae tair ffordd y gallwch fwrw eich pleidlais, sef: 

  • yn bersonol. Mae hyn yn golygu mynd i'r orsaf bleidleisio i bleidleisio ar ddiwrnod yr etholiad
  • drwy'r post. Mae hyn yn golygu y bydd eich cyngor yn anfon pecyn pleidlais bost atoch fel y gallwch chi gwblhau eich papur pleidleisio gartref a'i ddychwelyd yn y post
  • drwy ddirprwy. Dyma pryd na allwch fynd i'r orsaf bleidleisio eich hun ac felly yn gofyn i berson dibynadwy bleidleisio ar eich rhan

Dysgwch ragor am bob un, a ydynt ar gael i chi, a sut i'w defnyddio.  
 

Bydd etholiadau yng Nghymru, yr Alban, a Lloegr ar 6 Mai 2021

Bydd etholiadau yng Nghymru, yr Alban, a Lloegr ar 6 Mai 2021. Bydd hyn yn cynnwys etholiadau a ohiriwyd ym mis Mai 2020.

Mewnbynnwch eich cod post i ddarganfod pa etholiadau a fydd yn digwydd yn eich ardal.

Bydd gorsafoedd pleidleisio yn llefydd diogel i bleidleisio yn yr etholiadau hyn, neu gallwch bleidleisio trwy’r post neu drwy ddirprwy os na allwch, neu os na ddymunwch fynd i’r orsaf bleidleisio.

Pleidleisio'n bersonol

Gallwch bleidleisio’n bersonol yn y gorsafoedd pleidleisio yn yr etholiadau ym mis Mai.

Mae eich tîm etholiadau eisoes yn gwneud cynlluniau i’ch helpu i gadw’n ddiogel yn yr orsaf bleidleisio. Bydd mesurau diogelwch ar waith i’ch helpu i gadw’n ddiogel, felly byddwch yn barod i ddilyn yr arwyddion ac unrhyw gyfarwyddiadau.

Pleidleisio trwy'r post

I bleidleisio trwy’r post bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais am bleidlais bost. Nid yw’r broses gwneud cais am bleidlais bost wedi newid.

Os hoffech bleidleisio trwy’r post, gwnewch gais yn gynnar er mwyn rhoi digon o amser i’ch tîm etholiadau brosesu eich cais.

Pleidleisio trwy ddirprwy

I bleidleisio trwy ddirprwy, pan fyddwch yn gofyn i rywun rydych yn ymddiried ynddynt bleidleisio ar eich rhan, bydd rhaid i chi gwblhau ffurflen am bleidlais trwy ddirprwy. Nid yw’r broses gwneud cais am bleidlais trwy ddirprwy wedi newid.

Gallwch ddewis pleidleisio trwy ddirprwy ar gyfer un etholiad yn unig, neu fe allwch ddewis pleidlais trwy ddirprwy hir-dymor neu barhaol.

Os hoffech bleidleisio trwy ddirprwy, gwnewch gais yn gynnar er mwyn rhoi digon o amser i’ch tîm etholiadau brosesu eich cais.

Eich lleoliad:

Rydym yn dangos cynnwys i chi ar gyfer . Dewiswch 'newid' i ddewis lleoliad arall.