Beth mae’r hysbyseb hon yn ei ddweud wrthyf i?

Credu eich bod chi'n nabod hysbysebion gwleidyddol?

Eich lleoliad:

Rydym yn dangos cynnwys i chi ar gyfer . Dewiswch 'newid' i ddewis lleoliad arall.

Beth mae’r hysbyseb hon yn ei ddweud wrthyf i?

Gobeithiwn ein bod wedi taflu peth goleuni ar hysbysebu gwleidyddol, ac ein bod wedi eich cyfeirio at sefydliadau a all helpu os oes gennych unrhyw bryderon. 

Ond dim ond man cychwyn yw gwybod beth sy’n cael ei ganiatáu ai peidio. Chi sy’n penderfynu p’un a ydych wedi eich perswadio gan hysbyseb benodol. A yw’n cyfnerthu neu yn gwrthddweud eich safbwyntiau ar bwnc penodol? Ydych chi’n credu ei bod yn rhoi sylw i’r manylion, neu a yw’n gorsymleiddio materion? Yw’r hysbyseb rydych wedi ei gweld yn rhoi syniad da i chi o safbwynt polisi plaid neu ymgyrchydd?;

Un ffordd i ateb y cwestiynau hyn yw siarad â’ch teulu, ffrindiau neu gydweithwyr i ddarganfod beth maen nhw’n ei feddwl am hysbyseb wleidyddol ar-lein. Yna, os oes gennych amser, gallwch wneud rhagor o ymchwil. Darllenwch faniffestos, gwrandewch ar ymgyrchwyr, gofynnwch gwestiynau uniongyrchol. Gallwch hefyd weld beth mae gwirwyr ffeithiau yn ei ddweud. Po fwyaf gwybodus ydych chi, mwyaf sicr y byddwch o ran a yw hysbyseb wleidyddol ar-lein yn cyflwyno materion mewn modd teg.

Diweddarwyd ddiwethaf: 12 Mawrth 2021
Adolygiad nesaf: 11 Mawrth 2022

Eich lleoliad:

Rydym yn dangos cynnwys i chi ar gyfer . Dewiswch 'newid' i ddewis lleoliad arall.