Honiadau a wneir mewn hysbysebion gwleidyddol ar-lein

Credu eich bod chi'n nabod hysbysebion gwleidyddol?

Eich lleoliad:

Rydym yn dangos cynnwys i chi ar gyfer . Dewiswch 'newid' i ddewis lleoliad arall.

Introduction

Camdybiaeth gyffredin yw nad oes unrhyw un i gwyno iddynt am hysbysebion gwleidyddol ar-lein. Ond a oeddech chi’n gwybod y gall ystod o sefydliadau helpu i fynd i’r afael â’r rhan fwyaf o bryderon?

Hysbysebion gwleidyddol ar-lein, dewch i’w nabod fel maen nhw’n eich nabod chi

Mae’n drosedd gwneud neu gyhoeddi datganiad anwir am gymeriad personol neu ymddygiad ymgeisydd, ond ar wahân i hynny a’r cyfreithiau ynghylch cyhoeddi deunydd sarhaus, nid oes cyfyngiad ar yr hyn y gall ymgeiswyr neu ymgyrchwyr ei ddweud mewn deunyddiau ymgyrchu.  

Ond nid yw hynny’n golygu na allwch amlygu pryderon.

Diweddarwyd ddiwethaf: 13 Awst 2021
Adolygiad nesaf: 11 Mawrth 2022

Eich lleoliad:

Rydym yn dangos cynnwys i chi ar gyfer . Dewiswch 'newid' i ddewis lleoliad arall.