Canllawiau ac adnoddau

Rydym wedi cyhoeddi ein canllawiau ar gyfer etholiadau Senedd Ewrop y disgwylir iddynt gael eu cynnal ar 23 Mai 2019.

Bydd yr etholiadau yn cael eu cynnal mewn aelod-wladwriaethau'r UE rhwng dydd Iau 23 a dydd Sul 26 Mai 2019.

Mae dogfen drosolwg yn rhoi cyfarwyddiadau i chi ar sut i ddefnyddio'r canllawiau a phwy sy'n gwneud beth yn yr etholiadau hyn.

Darllenwch y Trosolwg:

Missing media item.

Rydym wedi cynhyrchu amserlen gyda'r holl derfynau amser perthnaso.

Amserlen ar gyfer:

Rhan 1

Ydych chi'n gallu sefyll mewn etholiad?

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Cymwysterau sefyll mewn etholiad
 • Gwaharddiadau sefyll mewn etholiad
Missing media item.

Rhan 2a

Sefyll fel ymgeisydd annibynnol

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Cwblhau a chyflwyno papurau enwebu
 • Talu’r ernes
 • Beth sy’n digwydd ar ôl i’r enwebiadau gau?
 • Penodi asiant etholiadol ac asiantiaid eraill
 • Beth sy’n digwydd os yw ymgeisydd yn marw?
Missing media item.
Rhan 2b

Sefyll fel ymgeisydd plaid

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Cwblhau a chyflwyno papurau enwebu
 • Talu’r ernes
 • Beth sy’n digwydd ar ôl i’r enwebiadau gau?
 • Penodi asiant etholiadol ac asiantiaid eraill
 • Beth sy’n digwydd os yw ymgeisydd yn marw?
Missing media item.
Rhan 4

Yr ymgyrch

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Gair i gall wrth ymgyrchu
 • Defnyddio’r gofrestr etholiadol a rhestrau pleidleiswyr absennol
 • Defnyddio ysgolion ac ystafelloedd ar gyfer cyfarfodydd cyhoeddus
 • Rhadbost ar un ohebiaeth etholiadol
 • Argraffnodau ar ddeunydd cyhoeddusrwydd yr ymgyrch
 • Gair i gall ar ddiwrnod y bleidlais
 • Adrodd honiadau o gamweddau etholiadol
Missing media item.
Rhan 5

Eich hawl i fynd i ddigwyddiadau etholiadol allweddol

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Mynd i’r sesiwn agor pleidleisiau post a beth i’w ddisgwyl
 • Mynd i’r gorsafoedd pleidleisio a beth i’w ddisgwyl
 • Mynd i’r cyfrif a choladu cyfansymiau lleol a beth i’w ddisgwyl yn y digwyddiadau hyn
Missing media item.
Rhan 6

Ar ôl datgan y canlyniad

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Gwneud datganiad derbyn swydd
 • Mynediad i waith papur etholiadol
 • Cwestiynu’r canlyniad drwy ddeiseb etholiadol
Missing media item.