Ymgeiswyr ac asiantau mewn etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu

Canllawiau ac adnoddau ar gyfer ymgeiswyr ac asiantiaid yn etholiad Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu

Mae'r canllawiau ar y dudalen hon yn cael eu diweddaru ar gyfer pleidleisiau. Os oes gennych unrhyw gwestiynnau, cysylltwch â'ch tîm lleol y Comisiwn os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Mae dogfen drosolwg yn rhoi cyfarwyddiadau i chi ar sut i ddefnyddio'r canllawiau a phwy sy'n gwneud beth yn yr etholiadau hyn.

Rhan 1

Allwch chi sefyll mewn etholiad?

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Qualifications for standing for election
 • Disqualifications from standing for election
Rhan 2a

Sefyll fel ymgeisydd annibynnol

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Completing and submitting your nomination papers
 • Paying the deposit
 • What happens after the close of nominations?
 • Appointing your election agent and other agents
 • What happens if a candidate dies?
Rhan 2b

Sefyll fel ymgeisydd dros blaid

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Completing and submitting your nomination papers
 • Paying the deposit
 • What happens after the close of nominations?
 • Appointing your election agent and other agents
 • What happens if a candidate dies?
Rhan 4

Yr ymgyrch

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Campaigning dos and don'ts
 • Using the electoral register and absent voters' lists
 • Using schools and rooms for public meetings
 • Imprints on campaign publicity material
 • Polling day dos and don'ts
 • Reporting allegations of electoral malpractice
Rhan 5

Eich hawl i fynychu prif ddigwyddiadau etholiadol

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Attending the opening of postal votes and what to expect
 • Attending polling stations and what to expect
 • Attending the count and the collation of local totals and what to expect at these proceedings
Rhan 6

Ar ôl cyhoeddi’r canlyniadau

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Making the declaration of acceptance of office
 • Access to election paperwork
 • Submitting your spending returns and declarations
 • Questioning the result through an election petition