Ymgeiswyr ac asiantau mewn etholiadau cynghorau plwyf a chymuned yng Lloegr

Ganllawiau ac adnoddau sydd eu hangen arnoch os ydych yn ymgeisydd mewn etholiad cyngor plwyf neu gymuned yng Nghymru a Lloegr

Cliciwch yma i gael canllawiau ar gyfer sefyll mewn etholiadau eraill

Mae dogfen drosolwg yn rhoi cyfarwyddyd ar sut i ddefnyddio’r canllawiau hyn a phwy sy’n gwneud beth yn yr etholiadau hyn. 

Amserlenni:

Y Diweddaraf

Update to nomination packs and guidance

16-01-2019

The Local Elections (Parishes and Communities) (England and Wales) (Amendment) (England) Rules 2018, which removes the requirement for candidates to have their home address published on the ballot paper and statement of persons nominated at principal area elections has now been made and will apply for all principal area elections held in England on or after 2 May 2019.

We have updated the nomination packs and parts 2a and 2b of our guidance for candidates and agents to reflect the amendment regulations named above, so if you had already downloaded a copy of the nomination packs, or parts 2a or 2b, please make sure you download our updated versions.

Rhan 1

Ydych chi'n gallu sefyll mewn etholiad?

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Cymwysterau sefyll mewn etholiad
 • Gwaharddiadau sefyll mewn etholiad

Rhan 2a

Sefyll fel ymgeisydd annibynnol

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Cwblhau a chyflwyno eich papurau enwebu
 • Cael eich enwebu mewn mwy nag un ward
 • Beth sy'n digwydd ar ôl i'r enwebiadau gau?
 • Penodi asiantiaid i arsylwi prosesau etholiadol
 • Beth sy'n digwydd os yw ymgeisydd yn marw?
Rhan 2b

Sefyll fel ymgeisydd plaid

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Cwblhau a chyflwyno eich papurau enwebu
 • Enwebu mewn mwy nag un ward
 • Beth sy'n digwydd ar ôl i'r enwebiadau gau?
 • Penodi asiantiaid i arsylwi prosesau etholiadol
 • Beth sy'n digwydd os yw ymgeisydd yn marw?
Rhan 3

Gwariant ymgeiswyr

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Faint allwch chi wario
 • Gweithgareddau sy'n gynwysedig yn y rheolau
 • Pa wybodaeth sydd angen ei chofnodi a'i hadrodd
Rhan 4

Yr Ymgyrch

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Gair i gall wrth ymgyrchu
 • Defnyddio'r gofrestr etholiadol a'r rhestrau pleidleiswyr absennol
 • Defnyddio ysgolion ac ystafelloedd ar gyfer cyfarfodydd cyhoeddus
 • Argraffnodau ar ddeunydd cyhoeddusrwydd ymgyrchu
 • Gair i gall ar ddiwrnod pleidleisio
 • Adrodd honiadau o gamymddygiad etholiadol
Rhan 6

Ar ôl datgan y canlyniad

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Gwneud y datganiad o dderbyn swydd
 • Mynediad at waith papur etholiad
 • Cyflwyno eich cofnodion gwario a datganiadau
 • Cwestiynu'r canlyniad drwy ddeiseb etholiadol