Ymgeiswyr ac asiantau mewn etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Canllawiau ac adnoddau ar gyfer ymgeiswyr ac asiantiaid yn etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar 5 Mai 2016

Os oes gennych unrhyw gwestiynnau, cysylltwch â'ch tîm lleol y Comisiwn os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Mae dogfen drosolwg yn rhoi cyfarwyddiadau i chi ar sut i ddefnyddio'r canllawiau a phwy sy'n gwneud beth yn yr etholiadau hyn. Darllenwch y Trosolwg i ymgeiswyr ac asiantiaid: 

Gwybodaeth bwysig

Y diweddaraf

08-12-2017

isetholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru, dydd Mawrth 6 Chwefror 2018 yn etholaeth Alun a Glannau Dyfrdwy

Y terfyn gwariant i ymgeiswyr mewn isetholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw £100,000.

Cliciwch yma i weld amserlen isetholiad Alun a Glannau Dyfrdwy, sy'n cael ei gynnal ddydd Mawrth 6 Chwefror:

Nodwch fod y canllawiau ar gyfer ymgeiswyr ac asiantiaid ar y dudalen hon yn gyfredol ym mis Mai 2016. Dylid ei ddarllen ar y cyd gyda'r amserlen uchod ar gyfer y dyddiadau perthnasol ar gyfer yr isetholiad.

Mae'n rhaid derbyn pob anfoneb ar gyfer gwariant ymgeisydd o fewn 21 diwrnod o gyhoeddi'r etholiad, ac mae'n rhaid talu pob anfoneb o fewn 28 diwrnod o ddatgan canlyniad yr etholiad. Mae'n rhaid i'r cofnod gwariant ac anfonebau cysylltiedig gael ei gyflwyno i'r Swyddog Canlyniadau Rhanbarthol o fewn 35 diwrnod o ddatgan canlyniad yr etholiad.

Dyddiad y datganiadDyddiad derbyn anfonebauDyddiad talu anfonebauDyddiad dychwelyd cofnodion
Dydd Mawrth 6 Chwefror27 Chwefror6 Mawrth13 Mawrth
Dydd Mercher 7 Chwefror28 Chwefror7 Mawrth14 Mawrth
Rhan 1

Allwch chi sefyll mewn etholiad?

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Cymwysterau ar gyfer sefyll mewn etholiad
 • Gwaharddiadau
Rhan 2a

Sefyll yn yr etholiad etholaethol

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Cwblhau a chyflwyno eich papurau enwebu
 • Cael eich enwebu mewn mwy nag un ardon
 • Beth sy'n digwydd ar ôl cau'r enwebiadau?
 • Penodi eich asiant etholiad ac asiantiaid eraill
Rhan 5

Eich hawl i fynychu prif ddigwyddiadau etholiadol

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Mynd i sesiwn agor pleidleisiau post a beth i’w ddisgwyl
 • Mynd i orsafoedd pleidleisio a beth i’w ddisgwyl
 • Mynd i’r broses gyfrif a beth i’w ddisgwyl
Rhan 6

Ar ôl cyhoeddi’r canlyniadau

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Gwneud y cyhoeddiad am dderbyniad y swydd
 • Cael gafael ar waith papur yr etholiad
 • Cyflwyno eich ffurflenni gwariant a datganiadau
 • Cwestiynu’r canlyniad drwy ddeiseb etholiad