Ymgeiswyr ac asiantau mewn etholiadau lleol yng Lloegr

Gyfarwyddyd ac adnoddau y byddwch eu hangen os ydych yn ymgeisydd neu’n asiant mewn etholiadau lleol yng Nghymru a Lloegr

Gweld hefyd:

Mae yna ddogfen gyffredinol yn rhoi cyfarwyddiadau ar sut i ddefnyddio’r cyfarwyddyd yma a phwy sy’n gwneud beth yn yr etholiadau yma. Darllenwch y Trosolwg i ymgeiswyr ac asiantau.

Y Diweddaraf

Update to nomination packs and guidance

16-01-2019

The Local Elections (Principal Areas) (England and Wales) (Amendment) (England) Rules 2018, which removes the requirement for candidates to have their home address published on the ballot paper and statement of persons nominated at principal area elections has now been made and will apply for all principal area elections held in England on or after 2 May 2019.

We have updated the nomination packs and parts 2a and 2b of our guidance for candidates and agents to reflect the amendment regulations named above, so if you had already downloaded a copy of the nomination packs, or parts 2a or 2b, please make sure you download our updated versions.

Rhan 1

Allwch chi sefyll mewn etholiad?

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Y cymwysterau ar gyfer sefyll mewn etholiad
 • Elfennau sy'n eich gwahardd rhag sefyll mewn etholiad

Rhan 2a

Sefyll fel ymgeisydd annibynnol

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Cwblhau a chyflwyno eich papurau enwebu
 • Cael eich enwebu mewn mwy nag un ward
 • Beth sy'n digwydd ar ôl cau'r enwebiadau?
 • Penodi eich asiant etholiad ac asiantiaid eraill
 • Beth fydd yn digwydd os bydd ymgeisydd yn marw?
Rhan 2b

Sefyll fel ymgeisydd dros blaid

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Cwblhau a chyflwyno eich papurau enwebu
 • Cael eich enwebu mewn mwy nag un ward
 • Beth sy'n digwydd ar ôl cau'r enwebiadau?
 • Penodi eich asiant etholiad ac asiantiaid eraill
 • Beth fydd yn digwydd os bydd ymgeisydd yn marw?
Rhan 4

Yr ymgyrch

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Y pethau i’w gwneud a pheidio eu gwneud wrth ymgyrchu
 • Defnyddio’r gofrestr etholiadol a'r rhestri pleidleiswyr absennol
 • Defnyddio ysgolion ac ystafelloedd ar gyfer cyfarfodydd cyhoeddus
 • Gwasgnodau ar ddeunydd cyhoeddusrwydd
 • Y pethau i’w gwneud a pheidio eu gwneud ar y diwrnod pleidleisio
 • Rhoi gwybod am honiadau o gamymddygiad etholiadol
Rhan 5

Eich hawl i fynychu prif ddigwyddiadau etholiadol

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Mynd i sesiwn agor pleidleisiau post a beth i’w ddisgwyl
 • Mynd i orsafoedd pleidleisio a beth i’w ddisgwyl
 • Mynd i’r broses gyfrif a beth i’w ddisgwyl
Rhan 6

Ar ôl cyhoeddi’r canlyniadau

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Gwneud y cyhoeddiad am dderbyniad y swydd
 • Cael gafael ar waith papur yr etholiad
 • Cyflwyno eich ffurflenni gwariant a datganiadau
 • Cwestiynu’r canlyniad drwy ddeiseb etholiad